Quy trình công việc của giáo viên chủ nhiệm Tiểu Học

Giáo viên tiểu học phải biết xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh; tham gia xây dựng kế hoạch giảng dạy, giáo dục học sinh của tổ chuyên môn theo mục tiêu, chương trình giáo dục cấp tiểu học. VnDoc.com xin giới thiệu tới các bạn quy trình công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp bao gồm các công việc trong năm học, đầu năm học và cuối năm học. Mời các bạn tham khảo.

1. Quy trình công việc của giáo viên chủ nhiệm Tiểu Học

1.1. Mô tả công việc Giáo viên tiểu học

A. Trong năm học:

1. Đầu năm học:

1.1/ Tiến hành điều tra cơ bản để nắm vững đặc điểm học sinh trong lớp về:

 • Họ và tên học sinh, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, dân tộc, tôn giáo, địa chỉ, hộ khẩu thường trú
 • Họ tên, nghề nghiệp và địa chỉ của cha mẹ hoặc người giám hộ (nếu có)
 • Kết quả học lực và hạnh kiểm năm học trước; năng khiếu đặc biệt: văn nghệ, báo chí, thể thao, văn, toán, ngoại ngữ…
 • Tình trạng sức khỏe: có bệnh mãn tính, truyền nhiễm không…..
 • Đoàn TNCSHCM; những chức vụ đã làm: lớp trưởng, lớp phó, bí thư Chi đoàn,…

Quy trình công việc của giáo viên chủ nhiệm lớp

1.2/ Hình thành tổ chức lớp:

 • Dự kiến và tiến hành bầu ban cán sự lớp gồm lớp trưởng và lớp phó phụ trách: học tập, lao động, kỉ luật, lao động, văn thể mĩ.
 • Chọn cán sự bộ môn, sau khi tham khảo ý kiến của giáo viên bộ môn.
 • Giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ lớp và thường xuyên theo dõi, giúp đỡ các em hoàn thành tốt nhiệm vụ.

1.3/ Tổ chức cho học sinh học tập và thảo luận nội quy và các quy định khác của nhà trường, sớm đưa các hoạt động của lớp đi vào nề nếp

1.4/ Căn cứ kế hoạch, chỉ tiêu năm học của nhà trường, GVCN hướng dẫn lớp xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu phấn đấu cho từng tháng, từng học kì, toàn năm học của lớp, cùng nhau bàn bạc biện pháp thực hiện.

1.5/ Lập bộ hồ sơ và các sổ sách cần thiết cho công tác chủ nhiệm lớp:

1.5.a) Sổ chủ nhiệm (theo mẫu chung) ghi những nội dung sau

 • Hệ thống tổ chức lớp gồm Ban cán sự lớp, cán bộ đoàn…; Họ tên các GV bộ môn; Thời khóa biểu của lớp; Tóm tắt kế hoạch, các chỉ tiêu thi đua và các biện pháp thực hiện (học kì I, II và cả năm.
 • Thống kê tình hình xếp loại học sinh năm học cũ và năm học mới
 • Thông tin cá nhân Học sinh (dành cho mỗi em một trang): Ghi tóm tắt lý lịch, đặc điểm của học sinh qua điều tra cơ bản; ghi lại những sự việc đã xảy ra trong năm học trước có liên quan đến từng học sinh (khen thưởng, kỉ luật, năng khiếu đặc biệt)…

* Riêng kết quả 2 mặt giáo dục của HS thì GVCN sẽ ghi vào cuối năm học.

1.5.b) Sổ (tập A4) ghi nội dung các buổi sinh hoạt lớp (theo mẫu có sẵn)

1.5.c) Sổ ghi đầu bài (cùng với giáo viên giám thị quản lý)

1.5.d) Sổ gọi tên ghi điểm (cùng với bộ phận học vụ quản lý)

1.5.e) phiếu liên lạc giữa gia đình và nhà trường (theo mẫu có sẵn)

1.5.f) Sổ kỉ luật của lớp

1.5.g) Học bạ học sinh (cùng với bộ phận học vụ quản lý)

1.6/ Tham gia quản lý học sinh học môn GDQP và an ninh.

1.7/ Tham gia tổ chức hội nghị CMHS đầu năm. Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp.

1.8/ Đề nghị nhà trường xét miễn giảm học phí và cấp học bổng cho HS nghèo học khá, giỏi.

2. Giữa học kỳ I:

 • Thường xuyên theo dõi giáo dục học sinh.
 • Ghi kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trong 2 tháng đầu năm, và báo cho cha mẹ HS bằng phiếu liên lạc.

3. Cuối học kì I:

 • Xếp loại 2 mặt giáo dục HS, tham gia Hội đồng xét duyệt, ghi kết quả xét duyệt và kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ, sổ điểm.
 • Thông báo kết quả học lực và hạnh kiểm của HS cho cha mẹ HS biết (dùng phiếu liên lạc)
 • Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh lớp (theo kế hoạch và hướng dẫn của BGH).

4. Cuối năm học:

 • Xếp loại 2 mặt giáo dục hs, tham gia Hội đồng xét duyệt, ghi kết quả xét duyệt và kiểm tra chéo hồ sơ, học bạ, sổ điểm, nhận xét và ký học bạ của học sinh.
 • Tổ chức Hội nghị cha mẹ học sinh lớp và thông báo kết quả học lực và hạnh kiểm cuối năm của HS cho cha mẹ học sinh biết.

* Khối 12: Hướng dẫn học sinh làm hồ sơ thi đại học, cao đẳng và THCN ( khoảng tháng 3) và lập hồ sơ dự thi tốt nghiệp.

- Yêu cầu HS trả SGK, sách tham khảo cho thư viện.

- Bàn giao cho văn thư-lưu trữ của trường các loại hồ sơ, sổ sách chủ nhiệm sau khi đã hoàn chỉnh đầy đủ.

B. Hàng tháng:

 • Đầu tháng: Căn cứ kế hoạch hàng tháng của trường và tình hình cụ thể của lớp, GVCN lên kế hoạch của lớp trong tháng và phổ biến cho HS trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm đầu tháng.
 • Trong tháng: Tổ chức học sinh thực hiện kế hoạch của lớp.
 • Cuối tháng: Sơ kết công tác trong tháng, biểu dương những học sinh thực hiện tốt, phê bình những học sinh thực hiện chưa tốt nội quy nhà trường.

C. Hàng tuần:

1. Đầu tuần:

1.1/ Đôn đốc, nhắc nhở HS xếp hàng, chào cờ, hát quốc ca, dự lễ chào cờ đầu tuần.

1.2/ Nhận kế hoạch hàng tuần của nhà trường để bàn bạc và triển khai trên lớp

1.3/ Nhận Sổ theo dõi tình hình lớp tại phòng giám thị

1.4/ Trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm:

1.4.a) Kiểm điểm tình hình lớp trong tuần

 • GVCN chỉ định cán bộ lớp lần lượt báo cáo tình hình lớp trong tuần về học tập, lao động, vệ sinh, văn thể , chấp hành nội quy, thi đua.
 • GVCN tổng kết phát biểu, nhận xét và phổ biến kế hoạch tuần tới của trường.

(Tuyệt đối không sử dụng tiết sinh hoạt chủ nhiệm để giảng bài hoặc sửa bài cho HS)

2. Cuối tuần: Theo dõi sổ đầu bài, sổ kỉ luật và ghi điểm (nếu có), nắm tình hình lớp về mọi mặt để phát huy những ưu điểm và uốn nắn những khuyết điểm.

1.2. Những công việc khác trong công tác quản lý, giáo dục học sinh

1. Phối hợp chặt với Đoàn TNCSHCM nhà trường và chi đoàn lớp:

 • Thường xuyên trao đổi với Đoàn trường để theo sát về tình hình hoạt động của chi đoàn, cán bộ chi đoàn và biết những kế hoạch hoạt động của chi đoàn.
 • Phát huy vai trò của chi đoàn lớp, tạo điều kiện cho chi đoàn hoạt động để phát huy ý thức tự quản của lớp, đấu tranh với những thiếu sót và những hiện tượng tiêu cực trong lớp
 • Tham gia ý kiến với chi đoàn về việc phát triển ĐV mới, về kế hoạch công tác đoàn.
 • Phối hợp với Đoàn trường tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các sinh hoạt ngoại khóa và sinh hoạt cộng đồng ….cho HS.

2. Phối hợp với Ban đại diện CMHS lớp nhằm:

 • Căn cứ vào lý lịch học sinh trong lớp để mời những cha mẹ học sinh tiêu biểu tham gia vào ban đại diện cha me học sinh lớp, trường.(thực hiện vào đầu năm học).
 • Thường xuyên liên hệ phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường, làm việc với cha mẹ của những học sinh chưa thực hiện tốt nề nếp, nội quy…để phối hợp giáo dục.
 • Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy ở mức bình thường, GVCN có thể thông tin cho CMHS qua điện thoại.
 • Những trường hợp học sinh vi phạm nội quy, pháp luật nghiêm trọng, GVCN phải gặp trực tiếp cha mẹ học sinh tại trường (hoặc đến nhà) để phối hợp giáo dục.
 • Có kế hoạch đi thăm hoặc liên hệ bằng điện thoại với gia đình những học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, học lực yếu, hạnh kiểm chưa tốt để phối hợp giáo dục HS.

3. Phối hợp với giáo viên giám thị để kịp thời uốn nắn những sai phạm của HS:

 • Thường xuyên liên lạc với giám thị để nắm rõ những trường hợp vi phạm nội quy ( kỉ luật, chuyên cần… ) của học sinh.
 • Bàn với giám thị những biện pháp giáo dục học sinh cá biệt.
 • Đề xuất với giám thị những HS thực hiện chưa tốt nội quy hoặc có những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, hành vi…. để giám thị tiếp xúc, làm việc với cha mẹ của HS đó.

4. Phối hợp với giáo viên bộ môn:

 • Thường xuyên liên hệ với GVBM để nắm tình hình học tập của học sinh trong lớp
 • Bàn bạc và thống nhất với GVBM về biện pháp phụ đạo cho những HS yếu, kém.

5. Thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều với lãnh đạo nhà trường:

 • Phản ánh kịp thời với Hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng 2 những kiến nghị của cha mẹ học sinh về tình hình trường, lớp.
 • Đề xuất với lãnh đạo nhà trường về việc khen thưởng hoặc kỉ luật học sinh.

2. Nhiệm vụ, chức năng của giáo viên chủ nhiệm tiểu học

Tiểu học là một môi trường giáo dục đặc biệt. Đây là một bậc học quan trọng đối với sự phát triển của trẻ em, là thời gian hình thành nhân cách và năng lực trí tuệ cho trẻ.

Mục tiêu chung của chương trình giáo dục tiểu học này là giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động và sáng tạo, hình thành nhân cách con người Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xây dựng tư cách và trách nhiệm công dân; chuẩn bị cho học sinh tiếp tục học lên hoặc đi vào cuộc sống lao động, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.1. Nhiệm vụ của giáo viên chủ nhiệm tiểu học

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học phải dựa vào tình hình thực tế, vạch kế hoạch giúp lớp tổ chức thực hiện chương trình đào tạo (học tập, rèn luyện) trong từng tuần, từng tháng, học kỳ và năm học.

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học phối hợp cùng cán bộ lớp theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm theo từng tháng, học kỳ và năm học; đồng thời báo cáo kết quả đó với nhà trường vào cuối mỗi tháng.

– Trong các trường hợp cần thiết, giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học cần liên hệ với gia đình học sinh để phối hợp giáo dục học sinh.

– Giáo viên chủ nhiệm trong trường tiểu học ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý hành chính Nhà nước trong phạm vị hoạt động của lớp.

– Kết thúc thời gian năm học, chủ nhiệm lớp phải bàn giao hồ sơ công tác chủ nhiệm lớp cho cán bộ văn phòng và bàn giao tình hình lớp cho giáo viên chủ nhiệm mới.

– Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát với đối tượng nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của từng học sinh và của cả lớp.

– Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục bảo đảm tính khả thi, phù hợp với đặc điểm HS, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh.

– Thực hiện các hoạt động giáo dục theo kế hoạch đã xây dựng.

– Phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh, với các giáo viên bộ môn, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội có liên quan trong việc hỗ trợ, giám sát việc học tập, rèn luyện, hướng nghiệp của học sinh lớp mình chủ nhiệm và góp phần huy động các nguồn lực trong cộng đồng phát triển nhà trường;

– Nhận xét, đánh giá và xếp loại học sinh cuối kỳ và cuối năm học; đề nghị khen thưởng và kỷ luật học sinh; đề nghị danh sách học sinh được lên lớp thẳng, phải kiểm tra lại, phải rèn luyện thêm về hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè, phải ở lại lớp; hoàn chỉnh việc ghi sổ điểm và học bạ học sinh;

– Báo cáo thường kỳ hoặc đột xuất về tình hình của lớp với Hiệu trưởng, hoặc phó hiệu trưởng khi được ủy quyền.

– Giáo viên chủ nhiệm là người trực tiếp, thường xuyên hướng dẫn học sinh tạo dựng môi trường thân thiện trong mỗi lớp học; là thành viên tích cực trong phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện – Học sinh tích cực”.

2.2. Quyền hạn của giáo viên chủ nhiệm

– Được hưởng các khoản bao gồm: tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, ưu đãi và các chính sách khác theo quy định;

– Được thay đổi hạng chức danh nghề nghiệp; được bảo vệ nhân phẩm, danh dự, sức khỏe, hưởng các quyền lợi về vật chất, tinh thần theo quy định.

– Được tự chủ trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với sự hỗ trợ của tổ chuyên môn và nhà trường đối với việc lựa chọn, điều chỉnh nội dung giáo dục; vận dụng các hình thức hoạt động và phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh phù hợp với đối tượng học sinh và điều kiện cụ thể của nhà trường.

– Được nhà trường hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ;

– Được hưởng lương, phụ cấp theo lương và các chế độ chính sách khác theo quy định khi được cấp có thẩm quyền khi được cử đi học tập, bồi dưỡng tại các lớp huấn luyện, nghiệp vụ.

– Được khen thưởng, tặng danh hiệu thi đua và các danh hiệu cao quý khác theo quy định.

Giáo viên làm công tác chủ nhiệm, ngoài những quyền nêu trên thì còn có các quyền sau đây:

– Được tham dự vào các tiết học, hoạt động giáo dục khác của lớp mình đang công tác chủ nhiệm.

– Được tham dự vào các cuộc họp của hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác khi giải quyết những vấn đề có liên quan đến học sinh của lớp mình đang công tác chủ nhiệm.

– Được tham gia vào các lớp bồi dưỡng, hội nghị chuyên đề về công tác chủ nhiệm theo kế hoạch.

– Được quyền cho phép học sinh trong lớp mình đang công tác chủ nhiệm được nghỉ học vì lý do sức khỏe, gia đình…nhưng không quá 03 ngày liên tục.

– Được giảm giờ lên lớp hàng tuần và các quyền khác theo quy định

3. Những yêu cầu đối với giáo viên chủ nhiệm lớp

Giáo viên chủ nhiệm lớp quản lí, tổ chức, điều phối các hoạt động của lớp học. Để đạt được điều này, giáo viên chủ nhiệm lớp cần có:

Năng lực chuyên môn tốt và giúp đỡ học sinh học tập.

Nắm vững lí luận sư phạm và có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động phù hợp.

Có tư cách đạo đức tốt và là gương mẫu cho học sinh noi theo.

Có khả năng tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao để lôi cuốn học sinh.

Có phương pháp hoạt động xã hội và biết động viên lôi cuốn các lực lượng giáo dục.

Việc giáo dục ở giai đoạn tiểu học giữ vai trò quan trọng. Trong đó, giáo viên giữ vai trò hướng dẫn, tổ chức, lãnh đạo và điều chỉnh hoạt động của học sinh, học sinh sẽ là người lắng nghe, tự giác thông qua việc nỗ lực của bản thân nhằm đạt tới mục đích dạy học. Giai đoạn giáo dục tiểu học phải đảm bảo cho học sinh có hiểu biết đơn giản và cần thiết về tự nhiên, xã hội và con người. Học sinh cần có kỹ năng cơ bản về nghe, nói, đọc, viết và tính toán, có thói quen rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, có hiểu biết ban đầu về hát, múa, âm nhạc, mỹ thuật. Giáo dục tiểu học phải giúp học sinh phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm của từng lớp học, môn học, bồi dưỡng khả năng tự học và khả năng làm việc theo nhóm, rèn luyện kỹ năn vận dụng kiến thức vào thực tiễn, đồng thời đem lại hứng thú học tập cho học sinh.

>>> Xem thêm: Quy định số tiết dự giờ của giáo viên

....................................................

Trên đây là nội dung chi tiết của bài viết Quy trình công việc của giáo viên chủ nhiệm Tiểu Học. Tất cả các tài liệu về Văn bản Giáo dục đào tạo được VnDoc cập nhật và đăng tải thường xuyên. Chi tiết nội dung của các Văn bản, Thông tư mời các bạn cùng theo dõi và tải về sử dụng.

Mời quý thầy cô tham khảo thêm: Tài liệu dành cho giáo viên:

Đánh giá bài viết
1 8.579
Sắp xếp theo

  Văn bản Giáo dục - Đào tạo

  Xem thêm