Những động từ theo sau là V-ing và to V

40 47.452

NHỮNG ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ V-ING VÀ TO V

Một trong những hiện tượng ngữ pháp thường gặp trong các bài thi tiếng Anh gây khó dễ cho các thí sinh đó là dạng chia động từ dạng V-ing và to V. Hiện tượng ngữ pháp tiếng Anh này đặc biệt ở chỗ chúng là những quy tắc đặc biệt bắt buộc phải học thuộc mà không theo quy luật nào cả.

Bài tập về "to V" và "Ving" có đáp án

Những động từ theo sau là V-ing và to V

Để giúp các em tháo gỡ những khó khăn trong việc phân biệt hai dạng thức chia động từ quan trọng này, sau đây VnDoc sẽ chia sẻ một số kiến thức hữu ích dành cho các em tham khảo như sau.

1. Những động từ theo sau là "to V"

Có 2 trường hợp:

a. [Công thức: S + V + to V]

Afford, appear, ask, bear, begin, choose, decide, expect, forget, hate, hesitate, intend, like, manage, neglect, prefer, pretend, propose, regret, seem, swear, try, wish, agree, arrange, attempt, beg, care, consent, determine, fail, happend, help, hope, learn, love, mean, offer, prepare, promise, refuse, remember, start, trouble, want, would like prefer.

b. [Công thức: S + V + O + to V]

Advise, ask, be, command, encourage, forbid, get, help, intend, leave, mean, oblige, permit, prefer, recommend, remind, tell, allow, bear, cause, compel, expect, force, hate, instruct, invite, like, need, order, persuade, press, request, teach, tempt, trouble, warn, want, wish.

2. Những động từ theo sau là "V-ing"

a. Các động từ chỉ tiến trình

 • Anticipate: Tham gia
 • Avoid: Tránh
 • Begin: Bắt đầu
 • Complete: Hoàn thành
 • Delay: Trì hoãn
 • Finish: kết thúc
 • Get through: vượt qua
 • Give up: Từ bỏ
 • Postpone: Trì hoãn
 • Quit: Bỏ
 • Risk: Nguy hiểm
 • Start: Bắt đầu
 • Stop: kết thúc
 • Try: cố gắng

b. Các động từ chỉ giao tiếp

 • Admit: chấp nhận
 • Advise: lời khuyên
 • Deny: từ chối
 • Discuss: thảo luận
 • Encourage: khuyến khích
 • Mention: đề cập
 • Recommend: giới thiệu
 • Report: báo cáo
 • Suggest: đề nghị
 • Urge: thúc giục

c. Các động từ chỉ hành động, thái độ

 • Continue: tiếp tục
 • Can't help : ko thể chịu được
 • Practice: thực hành
 • Involve : bao gồm
 • Keep: giữ
 • Keep on: tiếp tục

d. Các động từ chỉ cảm xúc, cảm giác

 • Appreciate: đánh giá cao
 • Dislike: ko thích
 • Enjoy: thích
 • Hate: ghét
 • Like: thích
 • Love: yêu
 • Mind: quan tâm
 • Miss: nhớ
 • Prefer: thích
 • Regret: hối tiếc
 • Can't stand/can't help/can't bear: chịu đựng
 • Resent: gửi lại
 • Resist: chống cự
 • Tolerate: cho phép

e. Các động từ chỉ tâm lý

 • Anticipate: tham gia
 • Consider: cân nhắc
 • Forget: quên
 • Imagine: tưởng tượng
 • Recall: nhắc
 • Remember: nhớ
 • See: thấy
 • Understand: hiểu

Ngoài ra, những cụm từ sau cũng theo sau là V-ing:

 • It's no use/It's no good...
 • There's no point (in)...
 • It's (not) worth...
 • Have difficult (in)...
 • It's a waste of time/money...
 • Spend/waste time/money...
 • Be/get used to...
 • Be/get accustomed to...
 • Do/Would you mind...?
 • Be busy doing something...
 • What about...? How about...?
 • Go + V-ing ( go shopping, go swimming...)
Đánh giá bài viết
40 47.452

Video đang được xem nhiều

Ngữ pháp tiếng Anh thực hành - Grammar in Use Xem thêm