Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 5

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 5 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 5

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Choose the correct option

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anhpencilpenten
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anhliongoatelephant
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anhtruckcartrain
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anhcarlionegg
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anhcatdogbird

Exercise 2: Choose the odd one out

1. A. parrotB. lionC. tomatoD. cat
2. A. oneB. appleC. tenD. five
3. A. living roomB. bathroomC. kitchenD. father
4. A. redB. blueC. appleD. yellow
5. A. penB. bookC. rulerD. dog

Exercise 3: Reorder the words to have correct sentences

1. your/ Open/ books/.

___________________________

2. How/ you/ are/?

___________________________

3. name/ What/ your/ is/?

___________________________

4. meet/ Nice/you/ to/.

___________________________

5. have/ apples/ five/ I/.

___________________________

Exercise 4: Count and write

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn AnhÔn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh
1. __________ chairs2. ____________ cats3. ________ crayons

Exercise 5: Write “a” or “an”

1. _____ tomato

2. _____ apple

3. _____ umbrella

4. _____ book

5. _____ eraser

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 5

Exercise 1: Choose the correct option

1. Pen

2. Lion

3. Truck

4. Egg

5. Cat

Exercise 2: Choose the odd one out

1. C

2. B

3. D

4. C

5. D

Exercise 3: Reorder the words to have correct sentences

1. Open your books

2. How are you?

3. What is your name?

4. Nice to meet you.

5. I have five apples.

Exercise 4: Count and write

1. Two

2. Three

3. Five

Exercise 5: Write “a” or “an”

1. A

2. An

3. An

4. A

5. An

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 5. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 3, Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 486
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm