Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4

Ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 lên 2

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4 được VnDoc biên soạn bao gồm bài tập ôn hè môn Tiếng Anh lớp 1 dành cho các em học sinh lớp 1 luyện tập, cùng cố lại kiến thức, nhằm chuẩn bị nền tảng vững chắc khi lên lớp 2, chuẩn bị kiến thức cho năm học mới.

Xem thêm: Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 3

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 1 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 1

Bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận ôn tập hè Tiếng Anh lớp 1 lên lớp 2 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 1 củng cố kiến thức. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 1 và môn Tiếng Việt 1. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Exercise 1: Match the correct word

1. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4A. paper
2. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4B. pencil
3. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4C. desk
4. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4D. crayon
5. Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4E. chair

Exercise 2: Read and color

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 41. This is a red pen
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 42. The rubber is blue and orange
Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 43. This is a pink dress

Exercise 3: Reorder the words to have correct answer

1. book/ Close/ your

_______________________

2. name?/ What/ is/ your

_______________________

3. are/ you?/ How/ old

_______________________

4. later/ Goodbye/./ See/ you/.

_______________________

5. have/ I/ ten books.

_______________________

Exercise 4: Count and write

Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4
1. ________ books2. _______ cats3. ______ oranges

Exercise 5: Choose the odd one out

1. A. penB. rulerC. appleD. book
2. A. blueB. tenC. redD. purple
3. A. fiveB. deskC. chairD. door
4. A. carB. bikeC. truckD. yellow
5. A. kitchenB. bathroomC. bedroomD. mother

-The end-

Đáp án ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4

Exercise 1: Match the correct word

1. C

2. A

3. D

4. E

5. B

Exercise 2: Read and color (Đọc và tô màu)

1. Đây là bút chì màu đỏ

2. Cục tẩy màu xanh và da cam

3. Đây là cái váy màu hồng

Exercise 3: Reorder the words to have correct answer

1. Close your book

2. What is your name?

3. How old are you?

4. Goodbye. See you later

5. I have ten books

Exercise 4: Count and write

1. Seven books

2. Four cats

3. Three oranges

Exercise 5: Choose the odd one out

1. D

2. B

3. A

4. D

5. D

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 4. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 1 hay như Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 3, Ôn hè lớp 1 lên lớp 2 môn Anh - Đề 2.... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
1 495
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm