Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt giảm tải (9 tuần)

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt theo chương trình Giảm tải (9 tuần) là tài liệu giảm tải chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học của môn Tiếng Việt lớp 2, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Kế hoạch dạy học lớp 2 theo chương trình giảm tải (9 tuần)

Tuần

Phân môn

Tiết

Tên bài dạy

Điều chỉnh

21

Tập đọc

1

Chim sơn ca và bông cúc trắng

Tập đọc

2

Chim sơn ca và bông cúc trắng

Kể chuyện

3

Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giảm bài tập 2.

Tập đọc

Vè chim

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

LT&C

4

Từ ngữ về chim chóc. Đặt và trả lời câu hỏi ở đâu?

Tập viết

5

Chữ hoa: R

Chính tả

6

Nghe - viết: Sân chim

Tập làm văn

7

Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim

Giảm bài tập 1

Tập đọc

8

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Gộp 3 tiết thành 2 tiết; KC giảm BT3

TĐ + KC

9

Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Tập đọc

10

Cò và Cuốc

LT&C

11

Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm, dấu phẩy

22

Tập viết

12

Chữ hoa: S

Chính tả

13

Nghe - viết: Cò và Cuốc

Tập làm văn

14

Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim.

Giảm bài tập 1.

Tập đọc

15

Bác sĩ Sói

GDANQP

Tập đọc

16

Bác sĩ Sói

Kể chuyện

17

Bác sĩ Sói

Giảm bài tập 2.

LT&C

18

Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi ntn?

Tập viết

19

Chữ hoa: T

Chính tả

20

Nghe - viết: Ngày Hội đua voi ở Tây Nguyên

Tập làm văn

21

Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

GV cho HS đọc trước bài Nội quy đảo khỉ ở nhà

Tập viết

22

Chữ hoa: U, Ư

Tập đọc

23

Quả tim khỉ

GDANQP

23

Tập đọc

24

Quả tim khỉ

Kể chuyện

25

Quả tim khỉ

Giảm bài tập 2.

Tập đọc

26

Voi nhà

LT&C

27

Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm, dấu phẩy

Chính tả

28

Nghe - viết: Voi nhà

Tập làm văn

29

Đáp lời phủ định. Nghe, trả lời câu hỏi

GDANQP

Tập đọc

30

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

GDANQP; Gộp 3 tiết thành 2 tiết; KC giảm BT3

TĐ + KC

31

Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Chính tả

32

Nghe - viết: Sơn Tinh, Thuỷ Tinh

Tập đọc

33

Bé nhìn biển

24

LT&C

34

Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi Vì sao?

Tập viết

35

Chữ hoa: V

Tập làm văn

36

Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

Giảm bài tập 1.

Tập đọc

37

Tôm Càng và Cá Con

Tập đọc

38

Tôm Càng và Cá Con

Kể chuyện

39

Tôm Càng và Cá Con

Giảm bài tập 2.

Chính tả

40

Nghe - viết: Vì sao cá không biết nói?

Tập đọc

41

Sông Hương

LT&C

42

Từ ngữ về sông biển, dấu phẩy

Tập viết

43

Chữ hoa: X

Tập làm văn

44

Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

Bài tập 1: giảm ý a hoặc b.

25

Tiếng việt

45 46

Ôn tập tiết 1, 2, 3

Ghép 3 tiết thành 2 tiết. Giảm phần Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Tiếng việt

47

48

Ôn tập tiết 4, 5, 6

Ghép 3 tiết thành 2 tiết. Giảm phần Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng

Tiếng việt

49

Ôn tập tiết 7

Hướng dẫn tiết 8, 9 cho HS thực hành ở nhà

Tập đọc

50

Kho báu

Gộp 3 tiết thành 2 tiết; KC giảm BT2

TĐ + KC

51

Kho báu

Chính tả

52

Nghe - viết: Kho báu

Tập đọc

53

Cây dừa

LT&C

54

Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi “Để làm gì?”

Tập viết

55

Chữ hoa: Y

26

Tập làm văn

56

Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

Giảm bài tập 3.

Tập đọc

57

Những quả đào

Tập đọc

58

Những quả đào

Kể chuyện

59

Những quả đào

Giảm bài tập 3

Tập đọc

60

Cây đa quê hương

LT&C

61

Từ ngữ về cây cối. Đặt và trả lời câu hỏi “Để làm gì?”

Giảm bài tập 1.

Tập viết

62

Chữ hoa: A (kiểu 2)

Chính tả

63

Nghe - viết: Hoa phượng

Tập làm văn

64

Đáp lời chia vui. Trả lời câi hỏi

Giảm bài tập 2.

Tập đọc

65

Ai ngoan sẽ được thưởng

Tập đọc

66

Ai ngoan sẽ được thưởng

27

Kể chuyện

67

Ai ngoan sẽ được thưởng

Gộp 2 bài vào 1 tiết; KC: Giảm BT 2, 3.

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

Tập đọc

Cháu nhớ Bác Hồ

LT&C

68

Từ ngữ về Bác Hồ

Tập viết

69

Chữ hoa: M (kiểu 2)

Chính tả

70

Nghe - viết: Cháu nhớ Bác Hồ

Tập làm văn

71

Nghe, trả lời câu hỏi

GDANQP

Tập đọc

72

Chiếc rễ đa tròn

Tập đọc

73

Chiếc rễ đa tròn

Kể chuyện

74

Chiếc rễ đa tròn

Giảm bài tập 3.

Chính tả

75

Nghe - viết: Việt Nam có Bác

Tập đọc

76

Cây và hoa bên lăng Bác

LT&C

77

Từ ngữ về Bác Hồ. Dấu chấm, dấu phẩy

Tập viết

78

Chữ hoa: N (kiểu 2)

Tập làm văn

79

Đáp lời khen ngợi. Tả ngắn về Bác Hồ

Bài tập 1: giảm ý c.

Tập viết

80

Chữ hoa: V (kiểu 2)

28

Tập đọc

81

Chuyện quả bầu

GDANQP

Tập đọc

82

Chuyện quả bầu

Kể chuyện

83

Chuyện quả bầu

Giảm bài tập 3.

Tập đọc

84

Tiếng chổi tre

HS tự học thuộc lòng ở nhà

LT&C

85

Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy

Chính tả

86

Nghe - viết: Tiếng chổi tre

Tập làm văn

87

Đáp lời từ chối. Đọc sổ liên lạc

Giảm bài tập 1, 3.

Tập đọc

88

Bóp nát quả cam

GDANQP; Gộp 3 tiết thành 2 tiết; KC giảm BT3

TĐ + KC

89

Bóp nát quả cam

Chính tả

90

Nghe - viết: Bóp nát quả cam

Tập đọc

91

Lượm

HS tự học thuộc lòng ở nhà

LT&C

92

Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Tập viết

93

Chữ hoa: V (kiểu 2)

Tập làm văn

94

Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến

Giảm bài tập 1, 3.

29

Tập đọc

95

Người làm đồ chơi

Tập đọc

96

Người làm đồ chơi

Kể chuyện

97

Người làm đồ chơi

Giảm bài tập 2.

Tập đọc

98

Đàn bê của anh Hồ Giáo

LT&C

99

Từ trái nghĩa. Từ chỉ nghề nghiệp

Giảm bài tập 1.

Tập viết

100

Ôn các chữ hoa: A, M, N, Q, V (kiểu 2)

Chính tả

101

Nghe - viết: Đàn bê của anh Hồ Giáo

Tập làm văn

102

Kể ngắn về người thân

Tiếng việt

103

104

Ôn tập cuối năm tiết 1, 2, 3

Ghép 3 tiết thành 2 tiết. Giảm phần Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.

Tiếng việt

105

106

Ôn tập cuối năm tiết 4, 5, 6

Ghép 3 tiết thành 2 tiết. Giảm: BT2 tiết 4; BT2 tiết 5; BT2 tiết 6.

Tiếng việt

107

108

Ôn tập cuối năm tiết 7, 8, 9.

Ghép 3 tiết thành 2 tiết. Giảm BT2, 3 (tiết 7).

……………………………………………………………

Trên đây là kế hoạch giảng dạy 9 tuần năm học 2019-2020. Các bạn học sinh hoàn toàn có thể tự tiến hành làm bài tập và giải bài tập theo đúng những kiến thức trên đã học, các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em. Chúc các em có thể nâng cao được các kỹ năng giải bài lớp 2 của mình một cách tốt nhất.

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 các môn Giảm tải

Giảm tải chương trình học lớp 2 các môn học

Ngoài Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt theo chương trình Giảm tải trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 280
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án điện tử Tiếng Việt 2 Xem thêm