Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Toán theo chương trình Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Toán

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Toán theo chương trình Giảm tải của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020 là tài liệu giảm tải chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học của môn Toán lớp 2, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Kế hoạch dạy học lớp 2 theo chương trình giảm tải

MÔN TOÁN

Mỗi tuần học 5 tiết

Số tiết còn lại sau điều chỉnh là 56 tiết, học trong 12 tuần

Tuần

Tiết theo PPCT

Tiết đã điều chỉnh theo PPCT

mới

Tên bài học

Nội dung điều chỉnhvà hướng dẫn thực hiện

20

96

96

Bảng nhân 3

Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 3 để thực hiện phép tính nhân- Không làm bài tập 3 (tr. 97).

97

97

Luyện tập

Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 3 để thực hiện phép tính nhân- Không làm bài tập 2 và bài 5 (tr. 98).

98

98

Bảng nhân 4

Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 4 để thực hiện phép tính nhân. - Không làm bài tập 3 (tr. 99)

99

99

Luyện tập

Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 4 để thực hiện phép tính nhân. - Không làm bài tập 4 (tr. 100)

100

100

Bảng nhân 5

Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 5 để thực hiện phép tính nhân. - Không làm bài tập 3 (tr. 101)

21

101

101

Luyện tập

Tập trung yêu cầu vận dụng bảng nhân 5 để thực hiện phép tính nhân. - Không làm bài tập 4, bài tập 5 (tr. 102)

102

102

Đường gấp khúc độ dài đường gấp khúc.

103

103

Luyện tập

104

104

Luyện tập chung

Không làm bài tập 2 (tr. 105)

105

105

Luyện tập chung

Không làm bài tập 2, bài tập 3, bài tập 5 (tr. 106).

22

106

106

Kiểm tra

107

107

Phép chia

108

109

110

108

Bảng chia 2- Một phần hai- Luyện tập

- Ghép thành chủ đề. - Tập trung yêu cầu vận dụng bảng chia 2 để thực hiện phép tính chia. - Không làm bài tập 3 (tr. 109), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 110), bài tập 4, bài tập 5 (tr.111). Một

111

109

Số bị chia- Số chia- Thương

112

113

114

110

Bảng chia 3- Một phần ba- Luyện tập

- Ghép thành chủ đề. - Tập trung yêu cầu vận dụng bảng chia 3 để thực hiện phép tính chia. - Không làm bài tập 3 (tr. 113), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 114), bài tập 3, bài tập 5 (tr.115). Một

23

115

111

Tìm một thừa số của phép nhân

- Tập trung yêu cầu tìm được thừa số x trong các bài tập dạng X x a = b; a x X = b. - Không làm bài tập 2, bài tập 3 (tr. 116),

116

112

Luyện tập

Không làm bài tập 3, bài tập 4, bài tập 5 (tr. 117).

117

118

119

113

Bảng chia 4- Một phần tư- Luyện tập

- Ghép thành chủ đề. - Tập trung yêu cầu vận dụng bảng chia 4 để thực hiện phép tính chia. - Không làm bài tập 3 (tr. 118), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 119), bài tập 4, bài tập 5 (tr.115). Một

120

121

122

114

Bảng chia 5- Một phần năm- Luyện tập

- Ghép thành chủ đề. - Tập trung yêu cầu vận dụng bảng chia 5 để thực hiện phép tính chia. - Không làm bài tập 3 (tr. 121), bài tập 2, bài tập 3 (tr. 122), bài tập 3, bài tập 5 (tr.123).

123

115

Luyện tập chung

Không làm bài tập 3, bài tập 5 (tr. 124).

24

124

116

Giờ, phút

125

117

Thực hành xem đồng hồ

126

118

Tìm số bị chia

- Tập trung yêu cầu tìm số bị chia khi biết thương và số chia. - Không làm bài tập 3 (tr. 128),

127

119

Luyện tập

Tập trung yêu cầu tìm số bị chia khi biết thương và số chia. - Không làm bài tập 2, bài tập 4 (tr. 129)

128

129

120

Chu vi hình tam giác-Chu vi hình tứ giác

- Tập trung yêu cầu tính được chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó. - Không làm bài tập 3 (tr. 130)

25

130

121

Luyện tập

Không làm bài tập 1, bài tập 4 (tr. 131

131

132

133

122

Số 1 và số 0 trong phép nhân và phép chia- Luyện tập

Ghép thành chủ đề. - Không làm bài tập2, bài tập 3 (tr. 132), bài tập 3, bài tập

134

123

Luyện tập chung

Không làm bài tập 4, bài tập 5 (tr. 135).

Không làm bài tập 1 (tr. 136).

135

124

Luyện tập chung

136

125

Kiểm tra giữa kì II

26

137

138

139

140

126

Đơn vị, chục, trăm, nghìn-So sánh số tròn trăm-Các số tròn chục từ 110 đến 200- Các số từ 101 đến 110

Ghép thành chủ đề. - Tập trung yêu cầu nhận biết được các số tròn trăm, biết cách đọc, viết, so sánh các số tròn trăm.

141

127

Các số từ 111 đến 200

142

128

Các số có ba chữ số

143

129

So sánh các số có ba chữ số

144

130

Luyện tập

27

145

131

Mét

146

132

Ki- lô-mét

147

133

Mi- li - mét

148

134

Luyện tập

149

135

Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị

28

150

136

Phép cộng(không nhớ) trong phạm vi 1000

151

137

Luyện tập

152

138

Phép trừ(không nhớ) trong phạm vi 1000

153

139

Luyện tập

154

155

140

Luyện tập chung

29

156

141

Luyện tập chung

157

142

Luyện tập chung

158

143

Luyện tập chung

159

144

Luyện tập chung

160

145

Kiểm tra

30

161

162

146

Ôn tập về các số trong phạm vi 1000

163

164

147

Ôn tập về phép cộng và phép trừ

165

166

148

Ôn tập về phép nhân và phép chia

167

168

149

Ôn tập về đại lượng

169

170

150

Ôn tập về hình học

31

175

151

Kiểm tra cuối năm

……………………………………………………………

Tài liệu lý thuyết tổng hợp tất cả các kiến thức lớp 2, chắc chắn sau khi học xong phần lý thuyết này sẽ đem đến cho các bạn học sinh những kiến thức hữu ích và việc tìm ra phương pháp giải sẽ dễ dàng hơn rất nhiều cho các em.

Ngoài Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Toán theo chương trình Giảm tải trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 6.965
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm