Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt theo chương trình Giảm tải

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2

Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt theo chương trình Giảm tải của Bộ GD&ĐT năm 2019 - 2020 là tài liệu giảm tải chuẩn cho thầy cô tham khảo, để các thầy cô chủ động phân phối nội dung, thời lượng dạy học của môn Tiếng Việt lớp 2, đảm bảo học sinh đạt được các yêu cầu cơ bản về kiến thức, kĩ năng một cách chính xác nhất.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 2, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 2. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về.

Kế hoạch dạy học lớp 2 theo chương trình giảm tải

MÔN TIẾNG VIỆT

Mỗi tuần học 9 tiết

Tổng số tiết còn lại sau điều chỉnh là 99 tiết, học trong 11 tuần

Tuần

Tiết theo PPCT

Tiết đã điều chỉnh theo PPCT

mới

Tên bài học

Nội dung điều chỉnhvà hướng dẫn thực hiện

20

58,59

58

Tập đọc : Ông Mạnh thắng Thần Gió

Gộp vào 1 tiết

40

40

Chính tả

Nghe - viết: Mưa bóng mây

20

20

Luyện từ và câu: Từ ngữ về thời tiết.Đặt và trả lời câu hỏi khi nào? Dấu chấm, dấu chấm than

Bài tập 2: giảm ý b.

60

59

Tập đọc: Mùa xuân đến

20

20

Tập viết chữ hoa Q

20

20

Kể chuyện: Ông Mạnh thắng Thần Gió

20

20

Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa

61,62

60

Tập đọc : Chim sơn ca và bông cúc trắng

Gộp vào dạy 1 tiết

21

21

Kể chuyện: Chim sơn ca và bông cúc trắng

Giảm bài tập 2.

21

22

42

41

Chính tả

Nghe - viết: Sân chim

21

21

Tập viết chữ hoa R

21

21

Luyện từ và câu: Từ ngữ về chim chóc.Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu?

21

21

Tập viết chữ hoa: S

21

21

Tập làm văn: Đáp lời cảm ơn. Tả

ngắn về loài chim

Giảm bài tập 1.

64,65

61

Tập đọc : Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Gộp vào dạy 1 tiết

22

22

Kể chuyện: Một trí khôn hơn trăm trí khôn

Giảm bài tập 3.

66

62

Tập đọc: Cò và Cuốc

44

42

Chính tả

Nghe - viết: Cò và Cuốc

22

22

Luyện từ và câu: Từ ngữ về loài chim. Dấu chấm ,dấu phẩy

67,68

63

Tập đọc : Bác sĩ Sói

Gộp vào dạy 1 tiết

22

22

Tập làm văn: Đáp lời xin lỗi. Tả ngắn về loài chim

Giảm bài tập 1.

23

23

Tập viết chữ hoa T

46

43

Chính tả

Nghe - viết:

gày hội đua voi ở Tây Nguyên

23

23

Kể chuyện: Bác sĩ Sói

Giảm bài tập 2.

23

23

Luyện từ và câu: Từ ngữ về muông thú. Đặt và trả lời câu hỏi: Như thế nào?

23

23

Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy

Cho HS đọc bài tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ xong mới dạy TLV

70,71

64

Tập đọc: Quả tim khỉ

Gộp vào dạy 1 tiết

47

44

Chính tả

Nghe – viết: Quả tim khỉ

24

24

Kể chuyện: Quả tim khỉ

Giảm bài tập 2.

23

72

65

Tập đọc: Voi nhà

24

24

Tập viết: Ôn chữ hoa U, Ư

24

24

Luyện từ và câu: Từ ngữ về loài thú. Dấu chấm , dấu phẩy

24

24

Tập làm văn: Đáp lời phủ định. Nghe và trả lời câu hỏi

25

25

Tập viết: Ôn chữ hoa V

73,74

66

Tập đọc: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Gộp vào dạy 1 tiết

25

25

Luyện từ và câu: Từ ngữ về sông biển. Đặt và trả lời câu hỏi: Vì sao?

24

50

45

Chính tả

Nghe - viết: Bé nhìn biển

25

25

Kể chuyện: Sơn Tinh, Thủy Tinh

Giảm bài tập 3

25

25

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Quan sát tranh, trả lời câu hỏi

Giảm bài tập 1.

76,77

67

Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con

Gộp vào dạy 1 tiết

26

26

Kể chuyện: Tôm Càng và Cá Con

Giảm bài tập 2.

26

26

Tập viết: Ôn chữ hoa X

78

68

Tập đọc: Sông Hương

52

46

Chính tả

Nghe - viết: Sông Hương

26

26

Luyện từ và câu: Từ ngữ về sông biển. Dấu phẩy

25

26

26

Tập làm văn: Đáp lời đồng ý. Tả ngắn về biển

Bài tập 1: giảm ý b.

82,83

69

Tập đọc : Kho báu

Gộp vào dạy 1 tiết

28

28

Kể chuyện: Kho báu

Giảm bài tập 2.

55

47

Chính tả

Nghe - viết: Kho báu

84

70

Tập đọc: Cây dừa

HS tự học thuộc lòng ở nhà.

28

28

Tập viết: Ôn chữ hoa Y

28

28

Luyện từ và câu :Từ ngữ về cây cối.Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì?

28

28

Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Tả ngắn về cây cối

Giảm bài tập 3.

85,86

71

Tập đọc: Những quả đào

Gộp vào dạy 1 tiết

26

58

48

Chính tả

Nghe - viết: Hoa phượng

29

29

Tập viết: Ôn chữ hoa A( kiểu 2)

87

72

Tập đọc: Cây đa quê hương

29

29

Kể chuyện: Những quả đào

Giảm bài tập 3.

29

29

Luyện từ và câu :Từ ngữ về cây cối.Đặt và trả lời câu hỏi: Để làm gì?

Giảm bài tập 1.

29

29

Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe trả lời

câu hỏi

Giảm bài tập 2.

88,89

73

Tập đọc Ai ngoan sẽ được thưởng

Gộp vào dạy 1 tiết

59

49

Chính tả

Nghe - viết: Ai ngoan sẽ được thưởng

30

30

Kể chuyện: Ai ngoan sẽ được thưởng

Giảm bài tập 2,3

27

30

30

Tập viết: Ôn chữ hoa M( kiểu 2)

30

30

Luyện từ và câu: Từ ngữ về Bác Hồ

30

30

Tập làm văn: Nghe trả lời câu hỏi

91,92

74

Tập đọc :Chiếc rễ đa tròn

Gộp vào dạy 1 tiết

61

50

Chính tả

Nghe - viết: Việt Nam có Bác

31

31

Kể chuyện: Chiếc rễ đa tròn

Giảm bài tập 3.

31

31

Tập viết: Ôn chữ hoa N( kiểu 2)

31

31

Luyện từ và câu: Từ ngữ về Bác Hồ

93

75

Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác

28

31

31

Tập làm văn: Đáp lời khen ngợi.

Tả ngắn về Bác Hồ

Bài tập 1: giảm ý c.

94,95

76

Tập đọc: Chuyện quả bầu

Gộp vào dạy 1 tiết

64

51

Chính tả

Nghe - viết: Tiếng chổi tre

32

32

Kể chuyện: Chuyện quả bầu

Giảm bài tập 3.

32

32

Tập viết: Ôn chữ hoa Q (kiểu 2)

32

32

Luyện từ và câu :Từ trái nghĩa. Dấu chấm, dấu phẩy

33

33

Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến (viết)

Giảm bài tập 1, 3.

97,98

77

Tập đọc: Bóp nát quả cam

Gộp vào dạy 1 tiết

65

52

Chính tả

Nghe - viết: Bóp nát quả cam

29

33

33

Kể chuyện: Bóp nát quả cam

Giảm bài tập 3.

33

33

Tập viết: Ôn chữ hoa V (kiểu 2)

33

33

Luyện từ và câu : Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

100,101

78

Tập đọc: Người làm đồ chơi

Gộp vào dạy 1 tiết

64

53

Chính tả

Nghe - viết: Người làm đồ chơi

34

34

Kể chuyện: Người làm đồ chơi

Giảm bài tập 2.

34

34

Tập viết: Ôn chữ hoa M( kiểu 2)

34

34

Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Từ ngữ chỉ nghề nghiệp

Giảm bài tập 1.

102

79

Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo

30

34

34

Tập làm văn: Kể ngắn về người thận (nói, viết

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 1)

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 2)

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 3)

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 4)

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 5)

Ôn tập và kiểm tra cuối HKII (Tiết 6)

Kiểm tra đọc (Đọc hiểu + LTVC)

Kiểm tra viết (Chính tả + TLV)

……………………………………………………………

Các bạn học sinh hoàn toàn có thể tự tiến hành làm bài tập và giải bài tập theo đúng những kiến thức trên đã học, các phụ huynh có thể đánh giá khả năng học tập của các con và đưa ra phương hướng học tập tốt nhất cho các em. Chúc các em có thể nâng cao được các kỹ năng giải Tiếng Việt lớp 2 của mình một cách tốt nhất.

Ngoài Phân phối chương trình học kì 2 lớp 2 môn Tiếng Việt theo chương trình Giảm tải trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 2 nâng caobài tập môn Toán lớp 2 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
2 6.978
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Tiếng Việt lớp 2 Xem thêm