Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4: Tuần 20

8 3.338

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 20 bao gồm toàn bộ hệ thống kiến thức môn Toán lớp 4 tuần 20 cho các em học sinh củng cố, ôn tập, rèn luyện kỹ năng giải toán về phân số, rút gọn phân số. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 1: Phân số chỉ phần tô đậm trong hình bên là:…

Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4

Bài 2: Thương của phép chia 5 : 7 được viết dưới dạng phân số là:...

Bài 3:

Phân số bốn phần chín được viết là: ...

Bài 4:

Cho các phân số: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 Phân số bằng 1 là: …………………………..

Bài 5:

Cho các phân số: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4Phân số lớn hơn 1 là: ..........................................

Bài 6

Cho các phân số: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4Phân số bé hơn 1 là: …………………………..

Bài 7

Cho các phân số Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4Phân số bằng Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 là phân số: ……………….…

Bài 8

Cho các phân số: Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4Phân số lớn nhất là: ......................

Bài 9

Phân số có mẫu số lớn nhất có thể, có tử số bằng 5 và có giá trị lớn hơn 1 là: ………

Bài 10

Phân số có tử số lớn nhất có thể, có mẫu số bằng 2015 và có giá trị nhỏ hơn 1 là: …………

Bài 11

Tìm một phân số có tổng của tử số và mẫu số là 25, nếu thêm vào tử số 7 đơn vị và giữ nguyên mẫu số ta được một phân số có giá trị bằng 1.

Bài 12
Mai vẽ một hình vuông, rồi chia thành 9 phần bằng nhau. Mai đã tô màu một số phần. Nếu Mai tô thêm 4 phần nữa thì phân số chỉ số phần Mai đã tô màu có giá trị bằng 1. Hỏi Mai đã tô màu bao nhiêu phần? Em hãy vẽ hình rồi tô màu như bạn Mai nhé!

Bài 13. Lớp 4A có số học sinh lớn hơn 3 chục và nhỏ hơn 4 chục. Số học sinh lớp 4A xếp thành hàng 5 hay hàng 7 đều vừa đủ. Biết số nam hơn số nữ 3 bạn. Viết phân số chỉ số phần học sinh nữ so với số học sinh của cả lớp.

Bài 14. Đường quốc lộ từ Hà Nội đến TP. Hồ Chí Minh dài 1728 km. Một ô tô đi từ Hà Nội vào TP.Hồ Chí Minh với vận tốc trung bình 40km/h. Hỏi sau 12h ô tô chạy được bao nhiêu phần của quãng đường.

Tham khảo luyện tập thêm bài tập cuối tuần Toán lớp 4

Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 4 - Tuần 20 gồm 14 câu hỏi được VnDoc sưu tầm cho các em học sinh tham khảo củng cố kỹ năng giải Toán lớp 4 Chương 4 Phân số chuẩn bị cho các bài thi học kì 1 lớp 4 và bài thi học kì 2 lớp 4 đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
8 3.338
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 4 Xem thêm