Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên

Nhằm đánh giá kết quả bồi dưỡng thường xuyên của cán bộ giáo viên chi tiết và đầy đủ các nội dung yêu cầu, mời các bạn cùng Tải Phiếu đánh giá, xếp loại kết quả BDTX giáo viên do VnDoc.com đăng tải dưới đây để tham khảo mẫu phiếu.

PHÒNG GD&ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI KẾT QUẢ BDTX GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2019-2020

Họ và tên GV:                        Ngày sinh :

Trình độ chuyên môn:                  Năm vào ngành: 2013

Chức vụ: Giáo viên                   Tổ chuyên môn:

Nhiệm vụ được phân công trong năm học 2019 - 2020:

Giảng dạy môn :

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI BDTX:

TTT

Tiêu chí đánh giá

Điểm tối đa

 

Tự đánh giá

Tổ chuyên môn đánh giá

1

Nội dung 1: Bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học theo cấp học

10

 

 

1.1

Phần 1: Nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX

5

 

 

1.2.

Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục

5

 

 

2

Nội dung 2: Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương

10

 

 

2.1

Phần 1: nhận thức và kỹ năng được quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX

5

 

 

2.2

Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào hoạt động nghề nghiệp thông qua hoạt động dạy học và giáo dục

5

 

 

3

Nội dung 3: Đáp ứng nhu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của GV

10

 

 

3.1

Môđun (THCS14): Xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

10

 

 

3.1.1

Phần 1: Tìm hiểu và xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

2. Mục tiêu, nội dung, phương pháp của kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

5

 

 

3.1.2

Phần 2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng vào việc Xây dựng được kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp

5

 

 

3.2

Môđun (THCS 20): Sử dụng các thiết bị dạy học.

10

 

 

3.2.1

Phần 1: Nhận thức tầm quan trọng của việc tìm kiếm khai thác, xử lí thông tin phục vụ bài giảng.

5

 

 

3.2.2

Phần 2: Vận dụng khai thác,xử lí thông tin vào việc tìm kiếm khai thác ,xử lí thông tin phục vụ bài giảng.

5

 

 

3.3

Môđun (THCS 24): Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh

10

 

 

3.3.1

Phần 1 : Tìm hiểu kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra: Xác định mục tiêu kiểm tra; hình thức kiểm tra; xây dựng ma trận đề kiểm tra; viết đề kiểm tra, xây dựng hướng dẫn chấm.

5

 

 

3.3.2

Phần 2 : Vận dụng các kĩ thuật quả kiểm tra đánh giá nâng cao hiệu quả dạy học.

5

 

 

3.4

Môđun (THCS 31): Tăng cường năng lực làm công tác giáo viên chủ nhiệm lớp

10

 

 

3.4.1

Phần 1: Tìm hiểu kĩ,nắm rõ từng đối tượng học sinh, hiểu rõ tâm tư nguyện vọng,hoàn cảnh gia đình và có biện pháp kịp thời uốn nắn.

5

 

 

3.4.2

Phần 2: Vận dụng các kĩ năng làm công tác chủ nhiệm để nâng cao hiệu quả dạy học.

5

 

 

 

Tổng cộng (Điểm trung bình BDTX)

10

 

 

 

Xếp loại:

 

 

 

...................., ngày tháng năm 2020

BAN GIÁM HIỆU             TỔ CHUYÊN MÔN              GIÁO VIÊN

Tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong phần biểu mẫu để cập nhật những tài liệu, biểu mẫu mới nhất được VnDoc cập nhật liên tục và chi tiết nhất.

Đánh giá bài viết
1 704
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm