Tài liệu bồi dưỡng HS giỏi môn Hóa lớp 9

TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI HÓA 9

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 tổng hợp các dạng câu hỏi và bài tập thường gặp trong kì thi học sinh giỏi lớp 9 môn hóa. Tài liệu này giúp chọn lọc và phát triển năng khiếu của các em, tạo cơ hội cho các em thử sức với các bài tập hay trong đề thi để củng cố kiến thức và ôn tập tốt cho các kỳ thi sắp tới.

DẠNG 1: CÂU HỎI ĐIỀU CHẾ

A. SƠ ĐỒ PHẢN ỨNG

Câu 1: Viết phương trình phản ứng hoàn thành sơ đồ sau:

1) Ca → CaO → Ca(OH)2 → CaCO3 → Ca(HCO3)2 → CaCl2 → CaCO3

* Phương trình khó:

- Chuyển muối clorua muối sunfat: cần dùng Ag2SO4 để tạo kết tủa AgCl.

- Chuyển muối sắt (II) muối sắt (III): dùng chất oxi hoá (O2, KMnO4,…)

Ví dụ: 10FeSO4 + 2KMnO4 + 8H2SO4 → 5Fe2(SO4)3 + K2SO4 + 2MnSO4 + 8H2O

4Fe(NO3)2 + O2 + 4HNO3 → 4Fe(NO3)3 + 2H2O

- Chuyển muối Fe(III) Fe(II): dùng chất khử là kim loại (Fe, Cu,...)

Ví dụ: Fe2(SO4)3 + Fe → 3FeSO4

2Fe(NO3)3 + Cu → 2Fe(NO3)2 + Cu(NO3)2

Đánh giá bài viết
82 45.314
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Hóa học lớp 9 Xem thêm