Tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng sách ATGT cho nụ cười trẻ thơ

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN GIÁO VIÊN SỬ DỤNG SÁCH
An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BÀI 1: TẦM QUAN TRỌNG CỦA VIỆC TUÂN THỦ
CÁC QUY TẮC AN TOÀN GIAO THÔNG
1.
Mục tiêu i học:
Về kiến thức:
-
Nhận biết được tình hình giao thông rất phức tạp tại Việt Nam hiện nay.
-
Hiểu được c nhân tố chính dẫn đến tai nạn giao thông ớc ta hiện nay.
-
Phân tích được các yếu t chi phối đến người lái xe khi tham gia giao thông.
Về kỹ năng:
-
Phân tích s liệu thống để thấy được tai nạn giao thông nguyên nhân dẫn đến tử vong
cao nhất lứa tuổi học sinh.
-
Vận dụng kiến thức đã học để phân tích 1 vụ tại nạn giao thông do những yếu tố nguyên
nhân nào để từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân khi tham gia giao thông.
-
Biết cách tự đánh giá kiến thức kỹ năng i xe an toàn của bản thân.
Về thái độ:
-
Thấy được tầm quan trọng của việc phải tuân thủ các quy tắc giao thông đường bộ.
-
Tích cực tuyên truyền với bạn bè, cộng đồng để ng thực hiện tốt các quy tắc giao thông
đường bộ.
2.
Chuẩn bị cho i học
Chuẩn bị của giáo viên
-
Sách “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”.
-
Máy tính, máy chiếu, bút ch (nếu có).
-
Bản mềm giáo trình bài học kèm các đoạn phim.
-
Phiếu học tập các loại.
Chuẩn bị của học sinh
-
Đọc bài 1 trong tài liệu "An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” tìm hiểu trước về
tình hình giao thông hiện nay tại Việt Nam.
-
Tự đánh giá việc tham gia giao thông hàng ngày của bản thân.
3.
Thời lượng: Tùy theo đặc điểm của địa phương thể tổ chức thành tiết dạy 45 phút, hoặc tổ
chức dạy học theo dự án, dạy học ngoại khóa, ...
4.
Gợi ý tổ chức các hoạt động học tập (gợi ý tổ chức thành tiết dạy 45 phút)
Tên hoạt động
Hoạt động của giáo viên học sinh
Hoạt động 1.
Khởi động
* Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh:
- Bằng hiểu biết của bản thân hãy:
(1)
Cho biết tại sao phải tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.
(2)
Lấy dụ về 01 trường hợp tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông 01
trường hợp chưa tuân thủ các quy tắc an toàn giao thông.
- Học sinh thực hiện nhân, sau đó trao đổi với bạn bên cạnh chuẩn bị báo
cáo trước lớp.
2
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
* Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ
-
Học sinh thực hiện nhiệm vụ được giao.
-
Giáo viên quan sát theo dõi hướng dẫn gợi ý đối với học sinh khó
khăn.
* Bước 3: Trao đổi thảo luận
- Giáo viên tổ chức cho cả lớp trao đổi thảo luận: gọi 01 học sinh lên bảng
thuyết trình về kết quả làm việc cá nhân, các học sinh khác trao đổi, thảo luận,
bình luận bổ sung thêm.
* Bước 4. Trên cơ sở trao đổi thảo luận của lớp, giáo viên dẫn dắt vào nội
dung của bài học.
-
Kết qu làm việc của các học sinh th rất khác nhau; Giáo viên không chốt
nội dung, sử dụng các nội dung thảo luận làm tình huống để giới thiệu nội
dung bài học.
-
dụ như vậy rất nhiều do yêu cầu chúng ta phải tuân th các quy tắc
An toàn giao thông như: Tình hình tai nạn giao thông hiện nay tại Việt Nam
rất phức tạp, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tai nạn giao thông, tình hình tai
nạn giao thông của học sinh trung học, nguyên nhân tai nạn giao thông do học
sinh trung học đó chính những nội dung cần tìm hiểu bài học hôm nay.
Hoạt động 2:
Tìm hiểu tình
hình trật tự an
toàn giao thông
hiện nay
Tình hình trật tự an toàn giao thông hiện nay tại Việt Nam (Slide 4-7)
* Bước 1: Giáo viên giao nhiệm vụ cho học sinh
- Đọc nội dung, quan t các hình nh, kết hợp với phân tích biểu đồ, hãy cho
biết:
(1)
Trật tự an toàn giao thông Việt Nam hiện nay như thế nào? nêu một số
biểu hiện về trật tự an toàn giao thông em quan sát được.
(2)
Số người chết tai nạn giao thông hàng năm; lứa tuổi o chiếm tỷ lệ tai
nạn giao thông/Tai nạn thương tích đến cấp cứu tại bệnh viện cao nhất?
(3)
Tình hình trật tự an toàn giao thông như vậy gây ra những hậu quả nào?
Liên hệ với địa phương em.
- Học sinh thực hiện theo nhóm.
* Bước 2: Học sinh thực hiện nhiệm vụ được giao
-
Học sinh thực hiện nhiệm vụ giáo viên giao, học sinh làm việc nhân trước,
sau đó tiến hành trao đổi nhóm thống nhất nội dung của nhóm, chuẩn b báo
cáo trước lớp.
-
Giáo viên khuyến khích học sinh hỏi những nội dung chưa v nhiệm vụ
giáo viên giao; quan sát trợ giúp học sinh khi cần thiết.
-
Nếu học sinh khó khăn, giáo viên thể hướng dẫn thêm: dựa o các trang
6, 7, 8, 9 để tr lời câu hỏi (1); trang 11, 12 trả lời câu hỏi (2); kết hợp các kiến
thức đã hiểu biết của bản thân để trả lời câu hỏi (3).
* Bước 3: Trao đổi thảo luận
- Học sinh trao đổi thảo luận; nhiều cách để giáo viên tổ chức cho học sinh

Tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng sách ATGT cho nụ cười trẻ thơ là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình giáo dục an toàn giao thông dành cho lứa tuổi học sinh tiểu học, giúp các em am hiểu hơn về Luật giao thông Việt Nam.

Tài liệu hướng dẫn giáo viên sử dụng sách ATGT cho nụ cười trẻ thơ là tài liệu quan trọng dành cho các giáo viên. Tài liệu dành cho giáo viên này sẽ giúp các giáo viên vận dụng các khái niệm vào thực tế, nằm góp phần giáo dục ATGT cho học sinh tiểu học, chương trình “ATGT cho nụ cười trẻ thơ”. Đây là chương trình giáo dục ATGT hiệu quả, đã được Bộ GD-ĐT cho phép triển khai rộng rãi trong toàn bộ nhà trường trên cả nước.

Đánh giá bài viết
1 1.873
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Mẹo dạy học hay Xem thêm