Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 15

Giải Tập bản đồ Địa lí 8

VnDoc xin gửi tới các bạn tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 15 nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, với các bài tập được giải chi tiết, chính xác nhằm hỗ trợ học sinh học tốt Địa lý 8.

Tập bản đồ Địa Lí 8 bài 15: Đặc điểm dân cư, xã hội Đông Nam Á

Bài 1 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 8

Em hãy điền tên nước và thủ đô các nước Đông Nam Á vào chỗ chấm (…) của lược đồ dưới đây:

Lời giải:

Tập bản đồ Địa lí 8

Bài 2 trang 18 Tập bản đồ Địa Lí 8

Dựa vào số liệu bảng 15.2 trong SGK, hãy sắp xếp các nước theo thứ tự từ lớn đến nhỏ về diện tích và dân số vào bảng dưới đây:

Lời giải:

STT Tên nước Diện tích (km2) STT Tên nước Dân số (triệu người)
1 In-đô-nê-xi-a 1919 1 In-đô-nê-xi-a 217
2 Mi-an-ma 677 2 Phi-lip-pin 80
3 Thái Lan 513 3 Việt Nam 78,7
4 Việt Nam 331,212 4 Thái Lan 62,6
5 Ma-lai-xi-a 330 5 Mi-an-ma 49
6 Phi-lip-pin 300 6 Ma-lai-xi-a 24,4
7 Lào 236,8 7 Cam-pu-chia 12,3
8 Cam-pu-chia 181 8 Lào 5,5
9 Đông Ti-mo 14,6 9 Xin-ga-po 4,2
10 Bru-nây 5,8 10 Đông Ti-mo 0,8
11 Xin-ga-po 0,7 11 Bru-nây 0,4
Đánh giá bài viết
24 3.195
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải tập bản đồ Địa lí 8 Xem thêm