Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 17

24 1.232

Giải Tập bản đồ Địa lí 8

VnDoc xin gửi tới các bạn tài liệu Tập bản đồ Địa lý lớp 8 bài 17 nhằm hỗ trợ học sinh củng cố lý thuyết bài học, với các bài tập được giải chi tiết, chính xác nhằm hỗ trợ học sinh học tốt Địa lý 8.

Tập bản đồ Địa Lí 8 bài 17: Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN)

Bài 1 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8

Em hãy tô màu vào chú giải và lược đồ dưới đây để thấy rõ các nước trong khu vực Đông Nam Á gia nhập khối ASEAN theo từng năm.

Lời giải:

Tập bản đồ Địa lí 8

Bài 2 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8

Em hãy trình bày mục tiêu và nguyên tắc hoạt động của ASEAN.

Lời giải:

- Mục tiêu: Giữ vững hòa bình,an ninh, ổn định khu vực, các nước còn lại lần lượt gia nhập Hiệp hội để xây dựng một cộng đồng hòa hợp, cùng nhau phát triển kinh tế - xã hội.

- Nguyên tắc: Tự nguyên, tôn trọng chủ quyền chủ quyền của mỗi quốc gia thành viên và ngày càng hợp tác toàn diện hơn, cùng khẳng định vị trí của mình trên trường quốc tế.

Bài 3 trang 20 Tập bản đồ Địa Lí 8

Hãy nêu những thành tựu về sự hợp tác để phát triển kinh tế - xã hội của các nước ASEAN trong những năm gần đây.

Lời giải:

- 10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN.

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao.

- Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt quốc gia có sự thay đổi nhanh chóng.

- Nhiều đô thị của các nước thành viên đã dần tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến.

- Tạo dựng được một môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực.

Đánh giá bài viết
24 1.232
Giải tập bản đồ Địa lí 8 Xem thêm