Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Tiếng Anh Unit 11 lớp 4: In the museum

Tài liệu tập viết tiếng Anh 4 Unit 11 sách Family and Friends Special Edition grade 4 dưới đây nằm trong bộ tài liệu Luyện viết Tiếng Anh lớp 4 theo từng Unit do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Tài liệu tiếng Anh tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài học Unit 11 giúp các em học sinh lớp 4 ghi nhớ Từ vựng hiệu quả.

Từ vựng Unit 11 lớp 4 liên quan đến chủ đề Means of Transportation (Phương tiện giao thông) với các từ vựng tiếng Anh danh từ chỉ phương tiện đi lại như xe buýt, xe ta xi, máy bay, trực thăng, xe lửa, xe điện,... một số cụm giới từ chỉ vị trí như: bên trong, ở giữa, ở đỉnh, ... và cấu trúc There was/ were + N (danh từ) giúp các em học sinh ghi nhớ những Từ vựng + Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 Unit 11 trọng tâm hiệu quả.

Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Tập viết Tiếng Anh lớp 4 Unit 11 In The Museum!

Trên đây là Tập viết Unit 11 tiếng Anh lớp 4. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập Tiếng Anh 4 cả năm khác như: Học tốt Tiếng Anh lớp 4, Đề thi học kì 2 lớp 4 các môn. Đề thi học kì 1 lớp 4 các môn, Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 online,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Đánh giá bài viết
2 560
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh cho học sinh tiểu học (7-11 tuổi) Xem thêm