Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 3

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 3

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 3 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 2

 • Câu 1 .

  Ý nào sau đây không phải là âm mưu của thực dân Pháp khi tiến công lên Việt Bắc năm 1947?(C34 Đ7)

 • Câu 2.

  Chiến thắng Việt Bắc năm 1947 của quân dân Việt Nam đã buộc thực dân Pháp phải chuyển từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh sang

 • Câu 3.

  Ý nghĩa to lớn của chiến thắng Việt Bắc – thu đông 1947 là

 • Câu 4.

  Thắng lợi nào của nhân dân Việt Nam trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 - 1954) đã đánh bại hoàn toàn âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?

 • Câu 5.

  Mục đích sâu xa của Mỹ khi can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương trong những năm 1950 – 1954 là

 • Câu 6.

  Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1945 – 1954), thắng lợi trong chiến dịch nào giúp quân dân Việt Nam giành được quyền chủ động chiến lược trên chiến trường chính Bắc Bộ?

 • Câu 7.

  Sau thất bại ở Việt Bắc thu đông 1947, Pháp buộc phải thay đổi chiến lược chiến tranh ở Đông Dương như thế nào?

 • Câu 8.

  Đâu không phải là một mục tiêu của chiến dịch Biên giới 1950?

 • Câu 9.

  Âm mưu và hành động mới của Pháp – Mĩ từ sau thất bại ở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 là gì?

 • Câu 10.

  Trong cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp ở Đông Dương (1945 – 1954), nội dung nào sau đây không nằm trong kế hoạch Đờ Lát đơ Tatxinhi?

 • Câu 11.

  Kế hoạch Đờ Lát đơ Tátxinhi đã có ảnh hưởng như thế nào đến cuộc kháng chiến của ta?

 • Câu 12.

  Trong cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946 – 1954), Đảng Lao động Việt Nam đã quyết định thành lập hình thức mặt trận nào?

 • Câu 13.

  Từ năm 1951, Đảng đã ra hoạt động công khai với tên gọi mới là?

 • Câu 14.

  Vì sao tại Đại hội toàn quốc lần thứ II (2 – 1951), Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định tách Đảng và thành lập ở mỗi nước Đông Dương một chính đảng vô sản riêng?

 • Câu 15.

  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II(2/1951) là

 • Câu 16.

  Để góp phần xây dựng hậu phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, năm 1952, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã

 • Câu 17.

  Trong cuộc chiến tranh xâm lược Đông Dương, thực dân Pháp tiến hành kế hoạch Nava (1953 - 1954). Nội dung chính trong bước 1 của kế hoạch này là gì?

 • Câu 18.

  Sau khi được cử làm Tổng chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp ở Đông Dương (5 – 1953), Nava đề ra kế hoạch quân sự mới với hi vọng

 • Câu 19.

  Chủ trương của Đảng trong Đông Xuân 1953 – 1954 là

 • Câu 20.

  Cuộc Tiến công chiến lược của ta trong Đông – Xuân 1953 – 1954 đã

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 1.485
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm