Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 1

Bài tập trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 1

VnDoc xin gợi ý bộ câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 1 gồm các câu hỏi với những kiến thức xuyên suốt trong một năm học như một tài liệu tham khảo để các bạn học sinh ôn tập và rèn luyện kiến thức cũng như kỹ năng khi làm bài.

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 2

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Việt Nam từ 1945 đến 1954 - Phần 3

 

 • Câu 1.

  Khó khăn lớn nhất của đất nước ta sau cách mạng tháng Tám gì?

 • Câu 2.

  Quân đội Đồng minh các nước vào nước ta sau năm 1945 là

 • Câu 3.

  Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chúng ta phải đối mặt với nhiều kẻ thù, trong đó nguy hiểm nhất là

 • Câu 4.

  Quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai của chúng ở miền Bắc có âm mưu gì?

 • Câu 5.

  Khó khăn nghiêm trọng nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

 • Câu 6.

  Tình hình tài chính nước ta sau thắng lợi của cách mạng tháng Tám như thế nào?

 • Câu 7.

  Tàn dư văn hóa do chế độ thực dân phong kiến để lại sau Cách mạng tháng Tám là

 • Câu 8.

  Mục tiêu chung của các thế lực phản động trong và ngoài nước đối với nước ta sau cách mạng thánh Tám là

 • Câu 9.

  Sau cách mạng tháng Tám, Bác Hồ đã từng nói: "Một dân tộc dốt là một dân tộc...''

 • Câu 10.

  Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có biện pháp gì để giải quyết nạn "mù chữ" sau Cách mạng tháng Tám 1945?

 • Câu 11.

  Để giải quyết triệt để nạn đói, biện pháp nào sau đây là quan trọng nhất?

 • Câu 12.

  Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập năm 1945 là nhà nước của

 • Câu 13.

  Ý nào sau đây không phải là khó khăn của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • Câu 14.

  Thuận lợi nào là cơ bản nhất đối với cách mạng Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

 • Câu 15.

  Ngày 6 – 1 – 1946 ở Việt Nam diễn ra sự kiện nào sau đây?

 • Câu 16.

  Sau bầu cử Quốc hội (1/1946), các địa phương Bắc Bộ, Trung Bộ làm gì để xây dựng chính quyền?

 • Câu 17.

  Hai mục tiêu chiến lược của Đảng để giữ vững thành quả cách mạng 1945-1946 là gì?

 • Câu 18.

  Biện pháp căn bản và lâu dài để giải quyết nạn đói ở Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công là

 • Câu 19.

  Để giải quyết nạn đói trước mắt, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi:

 • Câu 20.

  "Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ăn ba bữa, đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo". Câu trên do ai phát biểu?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 3.031
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Môn Lịch sử lớp 12 Xem thêm