Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Hình học lớp 8 Trường THCS An Cơ - Tam giác đồng dạng

Đề kiểm tra 15 phút Chương 3 môn Hình học lớp 8 Trường THCS An Cơ - Tam giác đồng dạng

Bạn nắm vững kiến thức về Tam giác đồng dạng đến đâu? Hãy cùng kiểm tra khả năng tiếp thu và ghi nhớ bài học của mình thông qua bài test nhỏ dưới đây của chúng tôi. Bài test gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm khách quan bám sát nội dung kiến thức Chương 3 môn Hình học lớp 8. Chúc các bạn làm bài tốt!

 • Câu 1:
  Cho AB = 12 cm và CD = 4 dm. Tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD là: 
 • Câu 2:

  Cho hình vẽ trên, biết DE // BC. Độ dài x bằng:
 • Câu 3:
  ΔABC đồng dạng với ΔMNP với tỉ số đồng dạng 4/3. ΔMNP đồng dạng với ΔDEF với tỉ số đồng dạng 3/2. ΔABC đồng dạng với ΔDEF với tỉ số đồng dạng là:
 • Câu 4:
  Nếu hai tam giác đồng dạng với nhau theo tỉ số đồng dạng k thì tỉ số diện tích của hai tam giác đó bằng: 
 • Câu 5:
  ΔMNP đồng dạng với ΔABC thì:
 • Câu 6:
  Cho ∆DEF đồng dạng với ∆ABC theo tỉ số đồng dạng k = 1/2. Biết diện tích ∆DEF bằng 5cm2 thì diện tích ∆ABC sẽ là: 
 • Câu 7:
  Phát biểu nào sau đây sai?
 • Câu 8:

  Cho hình vẽ trên. Hãy chọn câu đúng.
 • Câu 9:
  Cho ΔA'B'C' đồng dạng với ΔABC, A'B' = 5cm, AB = 10cm. Tỉ số đồng dạng của hai tam giác là:
 • Câu 10:

  Độ dài x trong hình vẽ trên là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
19 6.072
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm