Trắc nghiệm Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Giá trị của phân thức

Trắc nghiệm Đại số 8 Bài 9 Chương 2

Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Giá trị của phân thức là phần nội dung Bài 9 Chương 2 Đại số 8. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Giá trị của phân thức. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 8 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Biến đổi các biểu thức hữu tỉ - Giá trị của phân thức, từ đó luyện giải Toán 8 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 8 trên VnDoc nhé.

 • Câu 1:

  Kết quả thực hiện phép tính (2x+1-\frac{1}{1-2x}):(2x-\frac{4x^{2}}{2x-1}) là:

 • Câu 2:

  Kết quả thực hiện phép tính (\frac{5x+y}{x^{2}-5xy}+\frac{5x-y}{x^{2}+5xy}).\frac{x^{2}-25y^{2}}{x^{2}+y^{2}} là:

 • Câu 3:

  Biếu thức \frac{x^{2}-25}{x+\frac{1}{x-5}} bằng 0 với giá trị của x là:

 • Câu 4:

  Biểu thức \frac{x^{2}-25}{x+\frac{10x+25}{x}} bằng 0 với giá trị của x là:

 • Câu 5:

  Giá trị của biểu thức \frac{1+y^{2}+\frac{1}{y}}{2+\frac{1}{y}} bằng 1 với giá trị của y là:

 • Câu 6:

  Biểu thức \frac{1+y^{2}+\frac{1}{y+1}}{2+\frac{1}{y+1}} bằng 1 với giá trị của y là:

 • Câu 7:

  Giá trị của biểu thức \frac{1+y^{2}-\frac{2}{y}}{2-\frac{2}{y}} bằng 1 với giá trị của y là:

 • Câu 8:

  Biểu thức \frac{1+y^{2}-\frac{4}{y+1}}{2-\frac{4}{y+1}} bằng 1 với giá trị của y là:

 • Câu 9:

  Giá trị của biểu thức (\frac{2ab}{a^{2}-b^{2}}+\frac{a-b}{2a+2b}).\frac{2a}{a+b}+\frac{b}{b-a}

 • Câu 10:

  Biểu thức [\frac{(a-1)^{2}}{3a+(a-1)^{2}}-\frac{1-2a^{2}+4a}{a^{3}-1}+\frac{1}{a-1}]:\frac{2a}{a^{3}+a} đạt giá trị nhỏ nhất với giá trị của a là:

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 18
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm