Trắc nghiệm Đại số 8 bài 6

Trắc nghiệm Toán 8 bài 6

Trắc nghiệm Đại số 8 bài 6 kèm theo đáp án do VnDoc biên soạn, hỗ trợ ôn luyện môn Toán 8 trước khi bước vào các bài kiểm tra lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Toán 8 Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung được VnDoc biên soạn đáp án chi tiết, giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến cách phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình Toán 8.

 • Câu 1:
  Chọn câu trả lời đúng nhất :21x2y−12xy2=
 • Câu 2:
  Chọn câu trả lời đúng nhất: x2y2z+xy2z2+x2yz2=
 • Câu 3:
  Biết 5x(x−2)−(2−x)=0. Giá trị của x là:
 • Câu 4:
  Phân tích đa thức thành nhân tử x3−4x ta được:
 • Câu 5:
  Phân tích đa thức thành nhân tử (x−4)2+(x−4), ta được:
 • Câu 6:
  Trong các kết quả sau,kết quả nào sai?
 • Câu 7:
  Kết quả nào trong các kết luận sau là đúng:
 • Câu 8:
  Các nghiệm của phương trình 2x(x-3)+5(x-3)=0 là:
 • Câu 9:
  Với (x−1)2=x−1 thì giá trị của x sẽ là:
 • Câu 10:
  Chọn câu trả lời đúng:
  Kết quả phân tích đa thức 25x3y2−15x2y3−20x2y2 thành nhân tử là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
17 1.472
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 8

  Xem thêm