Trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số

Trắc nghiệm Đại số 8 Bài 6 Chương 2

Phép trừ các phân thức đại số là phần nội dung Bài 6 Chương 2 Đại số 8. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Phép trừ các phân thức đại số. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 8 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Phép trừ các phân thức đại số, từ đó luyện giải Toán 8 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 8 trên VnDoc nhé.

 • Bài 1:

  Rút gọn biểu thứcBài tập Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

 • Bài 2:

  Rút gọn biểu thứcBài tập Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả ?

 • Bài 3.
  Thức hiện phép trừ phân thứcBài tập Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?
 • Bài 4:

  Thực hiện phép tínhBài tập Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là?

 • Bài 5:

  Tìm a, b sao cho Trắc nghiệm Phép cộng các phân thức đại số có đáp án?

 • Bài 6:

  Tìm a + b biết Trắc nghiệm Phép cộng các phân thức đại số có đáp án?

 • Bài 7:

  Cho Trắc nghiệm Phép cộng các phân thức đại số có đáp án. Số thích hợp điền vào chỗ trống là?

 • Bài 8:

  Rút gọn biểu thức Bài tập Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

 • Bài 9:

  Rút gọn biểu thức Bài tập Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả ?

 • Bài 10:

  Thức hiện phép trừ phân thứcBài tập Phép trừ các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án được kết quả là ?

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 10
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm