Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu

Trắc nghiệm Đại số 8 Bài 5 chương 3

Phương trình chứa ẩn ở mẫu là phần nội dung Bài 5 chương 3 Đại số 8. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 8 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Phương trình chứa ẩn ở mẫu, từ đó luyện giải Toán 8 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 8 trên VnDoc nhé.

 • Bài 1:

  Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án

 • Bài 2:

  Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án

 • Bài 3:

  Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án

 • Bài 4:

  Hãy chọn câu đúng. Điều kiện xác định của phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án

 • Bài 5:

  Phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án có nghiệm là

 • Bài 6:

  Phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án có nghiệm là

 • Bài 7:

  Cho hai phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án (2).

  Chọn kết luận đúng:

 • Bài 8:

  Số nghiệm của phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án

 • Bài 9.

  Số nghiệm của phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án

 • Bài 10:

  Phương trình Trắc nghiệm Phương trình chứa ẩn ở mẫu có đáp án có số nghiệm là

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 80
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm