Trắc nghiệm Đại số 8 bài 7

Trắc nghiệm Toán 8 bài 7

Trắc nghiệm Đại số 8 bài 7 kèm theo đáp án do VnDoc biên soạn, hỗ trợ ôn luyện môn Toán 8 trước khi bước vào các bài kiểm tra lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Toán 8 Bài 7: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức được VnDoc biên soạn đáp án chi tiết, giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến cách phân tích đa thức thành nhân tử trong chương trình Toán 8.

 • Câu 1:
  Nếu 1−4/x+4/x2=0 thì 2x bằng:
 • Câu 2:
  Phân tích thành nhân tử đa thức (a+b)3−(a−b)3, ta được kết quả là:
 • Câu 3:
  Chọn câu trả lời đúng.

  Kết quả phân tích đa thức 4x2−4x+1 thành nhân tử là:
 • Câu 4:
  Chọn câu trả lời đúng nhất
  Kết quả phân tích đa thức 9x2−12x+4 thành nhân tử là:
 • Câu 5:
  Chọn câu trả lời đúng

  Kết quả phân tích đa thức x2+6xy+9y2 thành nhân tử là:
 • Câu 6:
  Phân tích đa thức thành nhân tử −8x3+1 ta được
 • Câu 7:
  Phân tích đa thức thành nhân tử (x+3)2−25, ta được
 • Câu 8:
  Nghiệm của phương trình 25x2−1=0 là:
 • Câu 9:
  Nghiệm của phương trình 4x2−9=0
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
23 1.763
Sắp xếp theo

  Trắc nghiệm Toán 8

  Xem thêm