Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 - Chương 1 Đại số

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 - Chương 1 Đại số gồm các bài tập Toán 8 có đáp án được VnDoc biên soạn kĩ lưỡng, hỗ trợ học sinh lớp 8 ôn luyện cho bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 chính thức.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 có đáp án được VnDoc biên soạn đáp án chi tiết, giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập liên quan đến chương 1 trong chương trình Toán 8.

 • Câu 1:
  Kết quả -5x2 .(5x2 +2x -3) bằng:
 • Câu 2:
  3x(5x2 - 2x - 1) bằng:
 • Câu 3:
  Biểu thức (x2 - 4x + 4) tại x = -2 có giá trị là:
 • Câu 4:
  Đa thức 12x - 9 - 4x2 phân tích thành nhân tử là:
 • Câu 5:
  Giá trị của biểu thức x- 6x2 + 12x - 8 tại x = 0,9 là:
 • Câu 6:
  Phép chia đa thức: 6x+ 13x - 5 cho đa thức 2x + 5 có thương là:
 • Câu 7:
  (10a + 5)bằng:
 • Câu 8:
  Với x = 6 giá trị của đa thức x+ 12x+ 48x + 64 là:
 • Câu 9:
  (x - 2).(x + 2) bằng:
 • Câu 10:
  Viết dưới dạng bình phương một tổng: x+ 2x + 1 là: 
 • Câu 11:
  (x - 2).(x+ 2x + 4) bằng:
 • Câu 12:
  Kết quả phép tính (1,5 . 91,5 + 15 . 0,85) là:
 • Câu 13:
  Kết quả phép tính: 105- 25 là:
 • Câu 14:
  Kết quả phép chia x: x2  là:
 • Câu 15:
  Kết quả phép chia: 5x2y: 10x2y là:
 • Câu 16:
  Với (x - 1)= x - 1 thì giá trị của x sẽ là:
 • Câu 17:
  Kết quả phân tích đa thức 3x - 6y thành nhân tử là:
 • Câu 18:
  Khi phân tích đa thức x- x thành nhân tử được kết quả là:
 • Câu 19:
  Tìm x biết: x2 - 13x = 0. x bằng:
 • Câu 20:
  (x - 3)(x+ 3x + 9) bằng:  
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
125 13.077
2 Bình luận
Sắp xếp theo
 • Thanh Pham
  Thanh Pham

  It's very difficult:)))

  Thích Phản hồi 24/11/21
  • Hưng Trương
   Hưng Trương

   đề khó quá :(   Thích Phản hồi 06/05/21

   Trắc nghiệm Toán 8

   Xem thêm