Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 8

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 8 gồm các bài tập Toán 8 có đáp án chủ đề Phân tích đa thức thành nhân tử, hỗ trợ học sinh lớp 8 ôn luyện cho bài kiểm tra giữa kì 1 lớp 8 chính thức.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 có đáp án được VnDoc biên soạn đáp án chi tiết, giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tập Toán 8 khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao, làm quen cấu trúc bài kiểm tra 15 phút lớp 8.

 • Câu 1:
  Đa thức 4x(2y – z) + 7y(z – 2y) được phân tích thành nhân tử là:
 • Câu 2:
  Đa thức 5x2y - 10xy2 được phân tích thành nhân tử là:
 • Câu 3:
  Giá trị của x thoả mãn 2x(x + 3) + 2(x + 3) = 0 là:
 • Câu 4:
  Đa thức x(x – 7) + (7 – x)2 được phân tích thành nhân tử là:
 • Câu 5:
  Phân tích đa thức x2 – 16 – 4xy + 4y2 thành nhân tử ta được:
 • Câu 6:
  Đa thức (x – 4)2 + (x – 4) được phân tích thành nhân tử là:
 • Câu 7:
  Phân tích x3(x2 – 1) - (x2 – 1) thành nhân tử ta được:
 • Câu 8:
  (x + 3)2 – 25 được phân tích thành nhân tử là:
 • Câu 9:
  Giá trị của biểu thức A = x2 – y2 + 2y – 1 với x = 75; y = 26 là:
 • Câu 10:
  Tìm x biết 2x2 – x – 1 = 0 ta được:
 • Câu 11:
  Giá trị của biểu thức 4(x + y)2 – 9(x – y)2 với x = 2; y = 4 là:
 • Câu 12:
  Đa thức 49(y – 4)2– 9(y + 2)2 được phân tích thành nhân tử là:
 • Câu 13:
  Đa thức 9x+ 24x3y2 + 16y2 được phân tích thành nhân tử là:
 • Câu 14:
  Đa thức 36 – 12x + x2 được phân tích thành nhân tử là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
118 22.838
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm