Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 8 - Phép nhân và phép chia các đa thức

Đề kiểm tra môn Toán lớp 8 

Với mục đích giúp cho các em học sinh lớp 8 có thêm tài liệu ôn tập môn Đại số lớp 8, chúng tôi đã đưa ra một bài test nhỏ Đề kiểm tra 15 phút môn Đại số lớp 8 - Phép nhân và phép chia các đa thức. Bài kiểm tra gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm với nội dung chủ yếu xoay quanh kiến thức về Phép nhân và phép chia các đa thức. Cùng làm bài test và rèn luyện kỹ năng giải bài tập của bạn nhé. Chúc các bạn làm bài tốt!

Mời các bạn tham khảo thêm bài test: Đề kiểm tra môn Đại số lớp 8 - Nhân đơn thức, đa thức với đa thức

 • Câu 1:
  Kết quả của phép chia (-x)6 cho (-x)là: 
 • Câu 2:
  Đơn thức 27x3y2zchia hết cho đơn thức: 
 • Câu 3:
  Đa thức (15a3b4c - 45a2b3c+ 30a4b2c2) chia hết cho đơn thức:
 • Câu 4:
  Kết quả của phép tính: (x- 2x + 1).(x - 1) là:
 • Câu 5:
  Kết quả của phép nhân: (x- 2xy + 3)(-xy) là:
 • Câu 6:
  Giá trị của biểu thức: x(x - y) + y(x - y) tại x = 7, y = 3 là:
 • Câu 7:
  Kết quả của phép tính: 2x2(3x - 1) bằng:
 • Câu 8:
  Giá trị của biểu thức x- 3x+ 3x - 1 tại x = 101 là:
 • Câu 9:
  Rút gọn biểu thức: (x + y)+ (x - y)ta được kết quả:
 • Câu 10:
  Kết quả của phép chia: (6x- 3x+ x2) : 3xlà:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
49 3.449
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm