Trắc nghiệm Phép chia các phân thức đại số

Trắc nghiệm Đại số 8 Bài 8 Chương 2

Phép chia các phân thức đại số là phần nội dung Bài 8 Chương 2 Đại số 8. Để giúp các em củng cố kiến thức phần này, VnDoc gửi tới các bạn Trắc nghiệm Phép chia các phân thức đại số. Đây là bài tập trắc nghiệm online cho các bạn trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Bộ câu hỏi gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm Toán 8 sẽ giúp các bạn học sinh ôn tập và củng cố kiến thức được học về Phép chia các phân thức đại số, từ đó luyện giải Toán 8 hiệu quả. Sau đây mời các bạn làm bài.

Mời các bạn luyện thêm các bài trắc nghiệm khác tại chuyên mục Trắc nghiệm lớp 8 trên VnDoc nhé.

 • Bài 1.

  Cho Toán 9

  Biểu thức thích hợp điền vào chỗ trống là:

 • Bài 2:

  Cho Đại số 8

  Đa thức thích hợp điền vào chỗ trống là

 • Bài 3:

  Tính giá trị biểu thức Đại số 8

 • Bài 4:

  Tìm phân thức P biết : Đại số 8

 • Bài 5:

  Điền một phân thức vào chỗ trống của đẳng thức:

  Đại số 8

 • Bài 6:

  Làm tính chia phân thức:Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

 • Bài 7:

  Thực hiện phép tính sau: Để học tốt Toán 8 | Giải toán lớp 8

 • Bài 8:

  Kết quả của phép chiaBài tập Phép chia các phân thức đại số | Lý thuyết và Bài tập Toán 8 có đáp án là ?

 • Câu 9:

  Chọn câu trả lời đúng

  Tìm M biết \frac{x+2y}{x^{3}-8y^{3}}.M=\frac{5x^{2}+10xy}{x^{2}+2xy+4y^{2}}

 • Câu 10:

  Chọn câu trả lời đúng (x^{2}-16):\frac{3x+12}{2x-1}=

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 327
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm