Trắc nghiệm Đại số 8 bài 5

Trắc nghiệm Toán 8 bài 5

VnDoc mời các bạn cùng tham khảo bài Trắc nghiệm Đại số 8 bài 5 kèm theo đáp án, hỗ trợ ôn luyện môn Toán 8 trước khi bước vào các bài kiểm tra lớp 8.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 8 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 8

Toán 8 Bài 5: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) được VnDoc biên soạn bao gồm đáp án chi tiết cho từng bài tập giúp các em học sinh luyện tập, củng cố và rèn luyện thêm kiến thức đã học trong chương trình Toán 8.

 • Câu 1:

  Viết \left( {x + y} \right)\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right)dưới dạng tổng hai lập phương được:

 • Câu 2:

  Viết {y^3} - 64 dưới dạng tích được

 • Câu 3:
  Giá trị của biểu thức {a^3} + {b^3} biết a + b = 2 và ab = -1 là:
 • Câu 4:
  Tìm x biết: \left( {x - 5} \right)\left( {{x^2} + 10x + 25} \right) = 0
 • Câu 5:
  Viết \left( {y - \frac{1}{2}} \right)\left( {{y^2} + \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}} \right) dưới dạng hiệu hai lập phương được:
 • Bài 2: Tính nhanh:
 • b
 • c
 • d
 • Bài 3: Tìm x, biết:
 • b
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 993
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 8

Xem thêm