Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam

Đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học

VnDoc xin giới thiệu bài thi trắc nghiệm Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Tin học lớp 4 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Hứa Tạo, Quảng Nam với nhiều câu hỏi trắc nghiệm khác nhau bao quát toàn bộ kiến thức đã học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện trước khi bước vào bài kiểm tra chính thức.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Khoa học lớp 4 năm 2014 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn Tin học năm học 2014-2015 trường tiểu học Đoàn Quý Phi, Quảng Nam

 • 1

  Màn hình làm việc của Logo gồm:

 • 2

  Lệnh Bye trong phần mềm Logo sẽ.

 • 3

  Để trình bày chữ đậm, em nhấn tổ hợp phím nào?

 • 4

  Em học nhạc với phần mềm nào?

 • 5

  A, Biểu tượng của Rùa trên màn hình Logo có dạng..................................

  hình tam giác
 • B

  Phím Delete dùng để xóa chữ................................... con trỏ soạn thảo.

  bên phải
 • C

  Để chọn toàn bộ văn bản em nhấn tổ hợp phím……………………….

  CTRL + A
 • D
  Nháy chuột vào nút lệnh B để trình bày kiểu chữ..................................
  đậm
 • 6

  Em hãy ghép mỗi lệnh trong cột bên trái với hành động của bút vẽ trong cột bên phải để được giải thích đúng

  Lệnh

  Hành động của bút vẽ

  1, RT k

  a, Lùi n bước.

  2, BK n

  b, Hạ bút.

  3, HT

  c, Quay phải k độ

  4, PD

  d, Ẩn bút.

  Gợi ý: 1 - ...; 2 - ...; ...
  1 - c; 2 - a; 3 - d; 4 - b
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
12 557
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 4

  Xem thêm