Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 4 Trường TH Bình Minh A năm 2015 - 2016

Đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án

Nhằm giúp các em học sinh lớp 4 chuẩn bị thật tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới, VnDoc xin giới thiệu bài test Đề kiểm tra cuối kì 2 môn Toán lớp 4 Trường TH Bình Minh A năm 2015 - 2016. Hi vọng bài test này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em ôn tập và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!

 • A. Phần trắc nghiệm

  Câu 1:
  Trong các phân số sau, phân số nào lớn hơn 1:

 • Câu 2:

  Trong các phân số dưới đây, phân số nào tối giản:

 • Câu 3:

  Số thích hợp điền vào chỗ chấm của 5m2 34dm2 = ....... dm2 là:

 • Câu 4:

  Trong các số dưới đây số nào vừa chia hết cho 2, vừa chia hết cho 3:

 • B. Phần tự luận
  Câu 1: Tính
  a. 3/5 + 3 = .............
  18/5
 • b. 7/5 - 1/10 = .............
  13/10
 • c. 7/9 x 5/4 = .....................
  35/36
 • d. 4/8 : 3/4 = ...............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản
  2/3
 • Câu 2: Tìm x
  a. 2/3 + x = 15/12
  Trả lời: x = .............
  7/12
 • b. x : 6 = 5/8
  Trả lời: x = ..............
  Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản
  15/4
 • Câu 3:

  Mẹ hơn con 36 tuổi. Tính tuổi của mỗi người, biết rằng tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con?
  Trả lời:
  Tuổi của mẹ là .......... tuổi.
  Tuổi của con là ........... tuổi.

  Nhập các giá trị theo thứ tự, ngăn cách nhau bởi dấu ";"
  48; 12
 • Câu 4:

  Tìm bằng cách thuận tiện nhất:
  4/9 x 19/25 + 19/25 x 5/9 = ...............

  19/25
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
14 551
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 4 Xem thêm