Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2012 - 2013

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 có đáp án

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2012 - 2013 là một mẫu đề thi thử nhằm giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và rèn luyện, chuẩn bị cho kì thi cũng như kiểm tra giữa kì 2 sắp tới. Tham gia làm bài để củng cố và hệ thống lại các kiến thức đã học từ đầu kì đến nay nhé! Chúc các em ôn tập tốt!

 • Câu 1:
  Phân số 18/25 được đọc đầy đủ là:
 • Câu 2:
  Phân số: Năm mươi hai phần tám mươi tư được viết là:
 • Câu 3:
  Kết quả của phép cộng: 4/25 + 72/25 là:
 • Câu 4:
  Kết quả của dãy tính: 1/3 : 1/4 - 1/2 là:
 • Câu 5:
  Kết quả phép tính: 3/5 x 4 là:
 • Câu 6:
  Trong các phân số 12/8; 9/8; 8/8; 7/8 phân số bé nhất là:
 • Câu 7:
  Phân số 3/4 bằng phân số nào dưới đây:
 • Câu 8:
  Tìm x biết:  x - 3/4 = 1/2
  Trả lời: 
  x = ............
  Viết phân số dưới dạng a/b
  5/4
 • Câu 9:
  Tìm x biết: x : 1/4 = 8
  Trả lời:
  x = .........
  2
 • Câu 10: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
  a. 2kg 30g = ............ g.
  2030
 • b. 2 giờ 15 phút = ............
  135
 • c.
  32m2 49dm2 = ....... dm2.
  3249
 • Câu 11:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
  Chu vi của hình chữ nhật là .............. cm.
  12
 • Câu 12:
  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
  Diện tích của hình MNPQ là ............ cm2.
  6
 • Câu 13:
  Biết rằng 6 năm về trước, tuổi của hai chị em cộng lại là 28 tuổi và chị hơn em 6 tuổi. Tính tuổi em hiện nay.
  Trả lời:
  Tuổi em hiện nay là: ............... tuổi.
  17
 • Câu 14:
  Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Trung bình cứ 100m thì thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
  Trả lời:
  Số ki-lô-gam thóc thu hoạch được trên cả thửa ruộng là: .............. kg.
  1200
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
28 824
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm