Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22

Đề kiểm tra giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020 theo Thông tư 22 là đề thi trực tuyến mới nhất trên VnDoc.com bao gồm nhiều dạng bài tập khác nhau có đáp án cho các em làm bài, ôn tập và củng cố kiến thức chuẩn bị cho bài thi giữa kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Nhằm giúp các em học sinh có thể ôn tập kiến thức giữa kì 2 môn Toán lớp 4, VnDoc giới thiệu bộ đề thi giữa kì 2 lớp 4 với các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh. Đây là hệ thống các đề trực tuyến nên các em có thể vào làm bài trực tiếp và biết kết quả ngay khi làm xong. Đề có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết giúp các em hiểu cách làm bài hơn.

Tham khảo thêm:

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán có đáp án năm 2019 - 2020

 • Câu 1:

  Trong các phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số nào bé hơn 1?

 • Câu 2:

  Phân số nào dưới đây bằng phân số \frac{3}{4}?

 • Câu 3:

  Hình bình hành có độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

 • Câu 4: Tìm X:
 • a.
  X + \frac{3}{4} = 9
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của x, với kết quả là phân số, các em điền theo ví dụ sau: 13/5
  33/4

  a. X + rac{3}{4} = 9

  X = 9-rac{3}{4}

  X = rac{33}{4}

 • b.
  X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}
  Điền kết quả cuối cùng của X
  28/27

  b. X x rac{6}{7}= rac{8}{9}

  X = rac{8}{9}:rac{6}{7}

  X = rac{28}{27}

 • Câu 5:

  Số thích hợp viết vào chỗ chấm để 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

 • Câu 6: Tính
 • a.
 • b.
  \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=
  1/3
  b. rac{10}{15}-rac{1}{3}=rac{10}{15}-rac{5}{15}=rac{1}{3}
 • c.
  \frac{6}{7}\times4
  24/7
  c. rac{6}{7}	imes4=rac{6	imes4}{7}=rac{24}{7}
 • d.
  \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=
  9/8
  d. rac{3}{4}:rac{6}{9}=rac{3}{4}	imesrac{9}{6}=rac{27}{24}=rac{9}{8}
 • Câu 7: Các phân số được sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là: (1 điểm)
 • Câu 8: Tính bằng cách thuận tiện nhất (1 điểm)
 • Câu 9: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 120 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? (1 điểm)
 • Chu vi mảnh đất hình chữ nhật đó là ..........m
  Điền kết quả cuối cùng
  400
 • b.
  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: ........... (m2)
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  9600

  Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là:

  120 x rac{2}{3}= 80 (m)

  Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:

  (120+ 80) x 2 = 400 (m)

  Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

  120 x 80= 9600 (m2)

  Đáp số: 9600m2

 • Câu 10:
  Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 
  Trả lời:

  Số kg gạo cả hai buổi cửa hàng đã bán được là: ........ (kg)

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  160

  Số gạo còn lại của cửa hàng sau buổi sáng bán là:

  250 – 25 = 225 (kg)

  Số kg gạo buổi chiều bán là:

  225 x rac{3}{5}= 135 (kg)

  Số kg gạo cả hai buổi cửa hàng đã bán được là:

  25 + 135 = 160 (kg)

  Đáp số: 160 kg gạo

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 800
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm