Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 23/04)

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 - Ngày 23/04 là đề ôn tập trực tuyến có đáp án trên VnDoc.com. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài khác nhau có đầy đủ đáp án giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và ghi nhớ kiến thức hiệu quả trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Để giúp học sinh lớp 4 có tài liệu ôn tập trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 4. Các bài tập Tiếng Anh 4 được để dưới dạng trực tuyến cho các em học sinh vào làm trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Tham khảo thêm: Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 có đáp án số 3 - Nghỉ dịch Covid-19

 • Task 1. Choose the correct answer.
 • 1. I go to school ……. 6.30 am
 • 2. What do you do ………. Art lessons?
 • 3. I’m ………. I’d like some noodles.
 • 4. I like beef. It’s my favourite ……….
 • 5 How ………are the books? 25.000 dong
 • 6. What ………….is the board? Green
 • 7. His brother likes bears …………..they can climb.
 • 8………….does your friends want to go to the food stall?
 • 9. What is your ......? – My name is Tommy.
 • Task 2. Reorder the words to make sentences.
 • 1. elephants / because / they / I / bulky. / like / are / don’t
  I don't like elephants because they are bulky.
 • 2. apple juice?/ like / some / Would / you
  Would you like some apple juice?
 • 3. join / School / the / I’m / going to / Lantern Parade.
  I'm going to join the School Lantern Parade.
 • 4. you/ Ho Chi Minh city? / When / come / back / did / from
  When did you come back from Ho Chi Minh city?
 • 5. with my / play football / friends / on Sunday. / I often
  I often play football with my friends on Sunday.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 301
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm