Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 23/03)

Bài tập tiếng Anh dành cho học sinh lớp 4 có đáp án

Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 - Ngày 23/03 là đề ôn tập trực tuyến có đáp án trên VnDoc.com. Bài tập tiếng Anh 4 gồm nhiều dạng bài khác nhau có đầy đủ đáp án giúp các em học sinh lớp 4 ôn tập và ghi nhớ kiến thức trong thời gian nghỉ dịch Covid-19.

Để giúp học sinh lớp 4 có tài liệu ôn tập trực tuyến trong thời gian nghỉ dịch Covid-19, VnDoc giới thiệu bộ phiếu bài tập tự ôn ở nhà lớp 4. Các bài tập Tiếng Anh 4 được để dưới dạng trực tuyến có đáp án, các em học sinh có thể vào làm trực tiếp và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong.

Tải toàn bộ tài liệu tại đây: Bài tập ở nhà môn tiếng Anh 4 ngày 23-03

Tham khảo thêm: Phiếu bài tập ở nhà tiếng Anh lớp 4 - Nghỉ dịch Covid-19 (Ngày 20/03)

 • Task 1. Choose the odd one out.
 • 1,
 • 2,
 • 3,
 • 4,
 • Task 2. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0.

  0.

  A

  Tony: Good morning, Miss Hanh. I’m Tony. I’m a new pupil.

  B

  Miss Hanh: Bye. See you tomorrow.

  C

  Miss Hanh: Nice to meet you, Tony. How do you spell your name?

  D

  Tony: I’m very well, thank you. Goodbye, Miss Hanh.

  E

  Miss Hanh: I’m fine, thanks. And you?

  F

  Tony: Tony, T - O - N - Y. I’m from America. How are you today, Miss Hanh?

 • 1 -
  Chỉ điền đáp án là các chữ cái A, B, C.... tương ứng
  C
 • 2 -
  F
 • 3 -
  E
 • 4 -
  D
 • 5 -
  B
 • Task 3. Read and write True (Đúng) or False (Sai).

  Hi. My name’s Mina. I live in Tokyo, Japan. I’m a student at Daisy Primary School. I’m in Grade 4B. I have many friends. Jimmy is one of my best friends. We are in the same class. Jimmy is American. He is from New York. We like playing volley after school.

 • 1. Mina is Japanese.
 • 2. She is Jimmy’s best friend.
 • 3. She studies at Sunflower Primary School.
 • 4. Jimmy and Mina are American.
 • 5. They are in Grade 4A.
 • 6. Jimmy likes playing volleyball with Mina after school.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
7 533
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm