Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 có đáp án số 1 - Nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 23/3 đến 28/3)

Đề luyện tập ở nhà môn Toán lớp 4

Trong thời gian học sinh nghỉ học ở nhà để phòng dịch bệnh Covid-19, bên cạnh việc ôn tập các dạng Toán cơ bản lớp 4 thì các dạng bài nâng cao cũng rất quan trọng để giúp các em củng cố kiến thức, đặc biệt là với những em học sinh có năng khiếu đối với môn Toán, hay là có trong đội tuyển thi học sinh giỏi của Trường.

Để giúp các em học sinh củng cố các kiến thức nâng cao môn Toán lớp 4, VnDoc giới thiệu bộ tài liệu trực tuyến Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 có đáp án (tuần từ 23/3 đến 28/3) trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Bộ bài tập gồm nhiều dạng Toán nâng cao khác nhau, hệ thống kiến thức môn Toán được học lớp 4. Bài tập được để dưới dạng trực tuyến, phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho học sinh trong thời gian các em nghỉ học lâu dài.

Tham khảo thêm:

Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 có đáp án số 2 - Nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 23/3 đến 28/3)

 • I. Trắc nghiệm
 • Câu 1: Số nào sau đây chia hết cho cả 3 và 5?
 • Câu 2: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó có 5/7 số học sinh là học sinh nam. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh nữ?
 • Câu 3: Số gồm năm mươi triệu, bảy mươi nghìn và năm mươi viết là:
 • Câu 4: Tổng hai số là 25, hiệu hai số là 3. Vậy số bé là:
 • II. Tự luận
 • Bài 1: Tính nhanh:

  (6 x 5 + 7 - 37) x (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10) = .........

  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  0

  Vì vế (6 x 5 + 7 - 37)= 30 + 7 –37 =0

  Nên tích đó bằng 0

 • Bài 2: Tìm Y, biết:
 • a) 1200 : 24 - (17 - Y) = 36
  Y = ..........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của Y

  a, 1200 : 24 - (17 – Y) = 36

  50 - (17 - Y) = 36

  17 - Y= 50 - 36

  17 - Y= 14

  Y= 17 -14

  Y= 3

 • b) 9 x ( Y + 5 ) = 729
  Y = ..........
  Chỉ điền kết quả cuối cùng của Y
  76

  b, 9 x ( Y+ 5) = 729

  Y + 5 = 729 : 9

  Y + 5 = 81

  Y= 81 - 5

  Y= 76

 • Bài 3: Tìm số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì được số dư là số dư lớn nhất.
  Số cần tìm là:............
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  1349

  Hướng dẫn:
  Số nhỏ nhất có bốn chữ số sao cho đem chia số đó cho 675 thì thương là 1 và số dư lớn nhất 674 vì 675 - 1 = 674

  Số phải tìm là 1 x 675 + 674 = 1349

  Đ/S: 1349

 • Bài 4: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.
 • a. Chu vi mảnh đất đó là ..............m
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  112
 • b.
  Diện tích mảnh vườn đó là: ...........(m²)
  Chỉ điền kết quả cuối cùng
  640

  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:

  40 x rac{2}{5} = 16(m)

  Diện tích mảnh vườn hình chữ nhật đó là:

  40 × 16 = 640(m²)

  Chu vi mảnh vườn hình chữ nhật là:

  (40 + 16) x 2 = 112(m)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
37 1.200
Sắp xếp theo
  Toán lớp 4 Xem thêm