Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 có đáp án số 3 - Nghỉ dịch Covid-19 (tuần từ 06/4 đến 11/4)

Đề luyện tập ở nhà môn Toán lớp 4

VnDoc tiếp tục giới thiệu Bài tập nâng cao môn Toán lớp 4 có đáp án số 3 - (tuần từ 06/4 đến 11/4) trong thời gian học sinh nghỉ phòng dịch Covid-19. Tài liệu thuộc bộ đề nâng cao Toán 4 trên VnDoc.com, bao gồm nhiều dạng Toán nâng cao khác nhau có đáp án và hướng dẫn giải chi tiết, giúp các em củng cố phần nâng cao Toán 4 và ôn thi học sinh giỏi.

Trong thời gian học sinh nghỉ dịch Covid 19, bên cạnh các bài tập cơ bản Toán lớp 4, VnDoc còn cung cấp cho các em tài liệu nâng cao Toán 4 dành cho các học sinh có năng khiếu với môn Toán. Bài tập được để dưới dạng trực tuyến, phụ huynh có thể hướng dẫn các con mình trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay sau khi làm xong. Đây cũng là tài liệu hữu ích cho thầy cô tham khảo ra đề ôn tập cho học sinh trong thời gian các em nghỉ học lâu dài.

Tải toàn bộ đề và đáp án tại đây: Bài tập nâng cao ôn tập Toán lớp 4 trong thời gian nghỉ dịch Covid-19

Tham khảo thêm:

 • Bài 1: Tính nhanh tổng sau: 4 + 8 + 12 + 16 + … + 200.

  Tổng dãy trên là:

  Điền kết quả cuối cùng
  5100

  Dãy trên có (200 – 4): 4 + 1 = 50 số

  Tổng bằng: (200 + 4) x 50 : 2 = 5100

 • Bài 2: Tổng số tuổi của hai anh em là 40 tuổi. Nếu bớt số tuổi của anh đi 3 tuổi để thêm vào tuổi của em thì tuổi của hai anh em bằng nhau. Tính tuổi của mỗi người?
 • a. Tuổi của anh là ......... tuổi
  Điền kết quả
  23
 • b. Tuổi của em là ....... tuổi.
  Điền kết quả
  17

  Số tuổi của anh lúc sau hay số tuổi của em lúc sau là: 40 : 2 = 20 (tuổi)

  Số tuổi của anh ban đầu là: 20 + 3 = 23 (tuổi)

  Số tuổi của em ban đầu là: 20 – 3 = 17 (tuổi)

 • Bài 3: Tìm hai số lẻ liên tiếp có trung bình cộng là 2020?

  Hai số lẻ liên tiếp đó là: ............

  Điền 2 số cách nhau bằng dấu phẩy
  2019, 2021

  Tổng của hai số lẻ là: 2020 x 2 = 4040

  Hai số lẻ liên tiếp đó là: 2019 và 2021

 • Bài 4: Tìm một số biết rằng nếu đem số đó chia cho 74 thì được thương là 205 và số dư là số lớn nhất có thể.

  Số cần tìm là...............

  chỉ điền kết quả cuối cùng
  15243

  Số dư lớn nhất có thể trong phép chia này là 73.

  Số cần tìm là 74 x 205 + 73 = 15243

 • Bài 5: Hà có 170 viên bi gồm 2 loại: bi màu xanh và bi màu đỏ. Bạn Hà nhận thấy rằng 1/9 số bi xanh bằng 1/8 số bi đỏ. Hỏi bạn Hà có bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ?

  Số bi xanh Hà có là: ........... viên

  Chỉ điền kết quả
  90
 • Số bi đỏ Hà có là ......... viên
  Chỉ điền kết quả
  80

  Tỉ số giữa bi xanh và bi đỏ là: 1/8 : 1/9 = 9/8

  Học sinh tự vẽ sơ đồ

  Tổng số phần bằng nhau là 8 + 9 = 17

  1 phần có số viên bi là: 170 : 17 = 10 (viên bi)

  Số bi xanh là: 10 x 9 = 90 (viên)

  Số bi đỏ là: 170 – 90 = 80 (viên)

 • Bài 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 40m, chiều rộng bằng 2/5 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó.
 • a. Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là: .........m
  Chỉ điền kết quả, không điền phép tính
  112
 • b. Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là: ......... (m²)
  Điền kết quả, không điền phép tính
  640

  Chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật là: 40 : 5 x 2 = 16 (m)

  Chu vi của mảnh vườn hình chữ nhật là: (40 + 16) x 2 = 112 (m)

  Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là: 40 x 16 = 640 (m²)

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
5 584
Sắp xếp theo
  Toán lớp 4 Xem thêm