Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 23

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 23 với nhiều dạng bài tập tiếng Anh 4 mới khác nhau được biên soạn bám sát nội dung bài học Unit 14: What does he look like? cho các em học sinh lớp 4 luyện tập và củng cố các kiến thức đã học trong tuần 19 hiệu quả.

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 4 môn tiếng Anh là hệ thống các bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 trên VnDoc.com. Bài tập được để dưới dạng trực tuyến giúp các em trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Tải đề và đáp án tại: Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 - Tuần 23

Tham khảo thêm:

Bài tập cuối tuần môn Tiếng Anh lớp 4 Tuần 25

 • 1. Write

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp án

 • 1.
  Điền đầy đủ cả từ chứa chữ cái còn thiếu
  Thick
 • 2.
  thin
 • 3.
  these
 • 4.
  Those
 • 5.
  third
 • 6.
  brother
 • 2. Look and write.
  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp án
  Ví dụ:

  1. Linda is shorter.

  Mary is taller.

 • 2.

  The man is ......

 • b. The boy is .........
 • 3. The blue book is .......
 • b. The black book is .......
 • 4. The cat is .......
 • The dog is ......
 • 5. The father is ......
 • The son is .........
 • 6. The son is .......
 • The mother is ......
 • 3. Read and circle a, b or c.

  Bài tập tiếng Anh lớp 4 Unit 14 có đáp án

 • 1.
 • 2.
 • 3.
 • 4.
 • 5.
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
3 311
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 4 Xem thêm