Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 tỉnh Đăk Lăk

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5 có đáp án

Tham gia làm bài test Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 tỉnh Đăk Lăk trên trang VnDoc.com để ôn tập và hệ thống lại kiến thức, chuẩn bị cho kì thi và kiểm tra cuối kì 1 sắp tới. Đề thi được cấu trúc theo hình thức trắc nghiệm với 25 câu hỏi sẽ giúp các bạn rèn luyện kĩ năng vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành giải các bài tập. Hi vọng bài test này sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn đạt kết quả cao trong kì thi cũng như kiểm tra.

Bộ đề thi học kì 1 lớp 5 năm 2016 - 2017 theo Thông tư 22

12 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 có đáp án

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2014 - 2015 trường Tiểu học Kim An, Hà Nội

 • Câu 1:
  Số thích hợp để điền vào chỗ chấm của 1cm2 69 mm=… cm2 là:
 • Câu 2:
  Một đội bóng đá thi đấu 25 trận, thắng 20 trận. Như vậy tỉ số phần trăm các trận thắng của đội bóng là:
 • Câu 3:
  Qui đồng mẫu số phân số 3/4 và 2/5 ta được:
 • Câu 4:
  Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài là 400m, chiều rộng là 250m. Diện tích của khu đất đó là:
 • Câu 5:
  Kết quả của phép chia 45 : 0,01 là:
 • Câu 6:
  Tỉ số phần trăm của 75 và 300 là:
 • Câu 7:
  Tổng của 4 số là 100. Số trung bình cộng của 3 số đầu là 22,3. Hỏi số còn lại bằng bao nhiêu?
 • Câu 8:
  Số thập phân nào dưới đây vừa lớn hơn 3,75 vừa bé hơn (2,4 + 1,8):
 • Câu 9:
  Chữ số 3 trong số 45,2638 có giá trị là:
 • Câu 10:
  Một tổ làm gạch trong ba đợt làm được số viên gạch lần lượt như sau: 3285 viên, 4631 viên, 3826 viên; hỏi trung bình mỗi đợt tổ đó làm được bao nhiêu viên gạch?
 • Câu 11:
  Giá trị của biểu thức: 8,5 + 6,5 - (10 - 3,3) là:
 • Câu 12:
  Số 706405 được viết thành tổng là:
 • Câu 13:
  Hiệu của hai số là 192. Tỉ số của hai số đó là 2/5. Vậy số lớn là:
  Hiệu số phần bằng nhau là: 5 - 2 = 3 (phần)
  Số lớn là: (192 : 3) x 5 = 320
 • Câu 14:
  Tổng hai số là: 120. Số bé bằng 4/11 số lớn, số bé là:
  Tổng số phần bằng nhau là: 4 + 11 = 15 (phần)
  Số bé là: (120 : 15) x 4 = 32
 • Câu 15:
  Tìm số tự nhiên x biết 78,69 < x < 79,4?
 • Câu 16:
  Tìm x: 6753 + x = 14507
  6753 + x = 14507
  x = 14507 - 6753
  x = 7754
 • Câu 17:
  Tỉ số phần trăm của 211 và 400 là:
 • Câu 18:
  Lớp 5A có 6 học sinh nữ và 34 học sinh nam. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là:
  Số học sinh cả lớp là: 6 + 34 = 40 (học sinh)
  Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh cả lớp là: (6 : 40) x 100% = 15%
 • Câu 19:
  6/5 : 4/3 = ? 
 • Câu 20:
  Giá trị của biểu thức 3/5 + 2/5 x 1/4 là:  
  3/5 + 2/5 x 1/4 = 3/5 + 1/10 = 7/10
 • Câu 21:
  Trong các phân số 4/7; 3/7; 2/7; 6/7 phân số lớn nhất là:
 • Câu 22:
  Bình cân nặng 32,8kg. Liên cân nặng hơn Bình 4,9kg. Mai cân nặng 31,5kg. Hỏi trung bình mỗi bạn cân nặng bao nhiêu kg?
  Cân nặng của Liên là: 32,8 + 4,9 = 37,7 (kg)
  Cân nặng trung bình của ba bạn là: (32,8 + 37,7 + 31,5) : 3 = 34 (kg)
 • Câu 23:
  Chọn kết quả đúng để điền vào chỗ chấm cho thích hợp 7m 8dm = ……m là :
 • Câu 24:
  Hình vẽ một hình chữ nhật trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 có chiều dài 8cm. chiều rộng 5cm, diện tích mảnh đất đó là:
  Chiều dài thực là: 8 x 1000 = 8000 (cm)
  Chiều rộng thực là: 5 x 1000 = 5000 (cm)
  Diện tích thực của hình chữ nhật là: 8000 x 5000 = 40 000 000 (cm2) = 4000 (m2)
 • Câu 25:
  Giá trị của biểu thức 1/3 + 1/6 x 4 là:
  1/3 + 1/6 x 4 = 1/3 + 2/3 = 3/3 = 1
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
10 772
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Toán lớp 5 trực tuyến Xem thêm