Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 - Ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất

Đề kiểm tra môn Toán lớp 6

Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 6 nắm chắc nội dung bài học VnDoc xin chia sẻ bài test Đề kiểm tra môn Toán lớp 6 - Ước chung, bội chung, ước chung lớn nhất và bội chung nhỏ nhất. Tham gia làm bài để làm quen với các dạng bài về ƯC, BC, ƯCLN, BCNN và rèn luyện kĩ năng giải toán nhé!

Đề thi giữa học kì 1 môn Ngữ văn lớp 6 năm 2019 - 2020

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

 • Câu 1:
  ƯCLN(m, n) = n nếu:
 • Câu 2:
  BCNN (10; 14; 16) là:
 • Câu 3:
  Cho biết 42 = 2.3.7; 70 = 5.2.7; 180 = 22.32.5. BCNN (42; 70; 180) là:
 • Câu 4:
  Khẳng định nào đúng trong các khẳng định sau:
 • Câu 5:
  Chọn khẳng định đúng:
 • Câu 6:
  Cho biết 36 = 22.32; 60 = 22.3.5; 72 = 23.32. Ta có ƯCLN (36; 60; 72) là:
 • Câu 7:
  Tập hợp ƯC (4; 12) là:
 • Câu 8:
  Ước chung của 12 và 30 là:
 • Câu 9:
  Ước chung của 25 và 40 là:
 • Câu 10:
  Cho hai số tự nhiên a và b được phân tích thành các thừa số nguyên tố có dạng a = m.n2 và b = n.m2 với m, n là các số nguyên tố. Khẳng định nào sau đây đúng?
 • Câu 11:
  BCNN(4; 18) là:
 • Câu 12:
  ƯCLN của a và b là:
 • Câu 13:
  Hai số tự nhiên a và b là hai số nguyên tố khác nhau, khi đó:
 • Câu 14:
  ƯCLN (18; 60) là:
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
164 10.930
Sắp xếp theo

Trắc nghiệm Toán 6 KNTT

Xem thêm