Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 1

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 2

Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 1 được VnDoc biên soạn bao gồm các dạng bài tập khác nhau, hệ thống kiến thức được học trong chương trình môn Toán lớp 2. Đây là tài liệu hay và hữu ích cho các em học sinh ôn tập trong thời gian nghỉ hè để không bị xao nhãng kiến thức và có sự chuẩn bị tốt hơn khi bước vào lớp 3. Chúc các em học tốt.

Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 2 môn Toán năm 2019 - 2020 - Đề số 1 nằm trong bộ đề ôn hè lớp 2 lên lớp 3 do VnDoc biên soạn. Đây là bài tập dưới dạng trực tuyến, qua đó phụ huynh có thể hướng dẫn các con trực tiếp làm bài và kiểm tra kết quả ngay khi làm xong.

Mời các bạn tải toàn bộ tài liệu tại đây: Đề ôn tập hè lớp 2 lên lớp 3 - Đề số 1

 • I. Phần I: Trắc nghiệm
 • Câu 1: Tìm X, biết : X x 3 = 24
 • Câu 2: Kết quả của phép tính 20 : 5 + 3 là:
 • Câu 3: Cho dãy số 10, 12, 14, …, …, …, 22, 24. Tổng của ba số còn thiếu là:
 • Câu 4: Con kiến đi đoạn từ A đến B dài 13cm, đi từ B đến C dài 10cm, đi từ C đến D dài 9cm. Hỏi con kiến đi từ A đến D dài quãng đường là:
 • Câu 5: Số có hai chữ số mà tổng hai chữ số bằng 6 và hiệu hai chữ số cũng bằng 6 là:
 • Phần II: Tự luận
 • Bài 1: Tìm X, biết:
 • a, X + X + X + X + X – 6 = 14
  X = ....
  4

  a, X + X + X + X + X – 6 = 14

  5 x X = 14 + 6

  5 x X = 20

  X = 20 : 5 = 4

 • b, X : 6 – 5 = 2
  X = ....
  42

  b, X : 6 – 5 = 2

  X : 6 = 2 + 5

  X : 6 = 7

  X = 7 x 6 = 42

 • c, X + 29 – 27 = 85
  X =
  83

  c, X + 29 – 27 = 85

  X + 29 = 85 + 27

  X + 29 = 112

  X = 112 – 29

  X = 83

 • d, 96 – X = 16 + 3
  X =
  78

  d, 96 – X = 16 + 3

  96 – X = 18

  X = 96 – 18

  X = 78

 • Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 • 6cm = …mm
  60
 • 5dm 4mm = …mm
  504
 • 4m = …cm
  400
 • 2m6dm = …dm
  26
 • Bài 3: Tính:
 • 36 : 9 : 2 =
  2
 • 6 x 7 + 143 =
  185
 • 751 – 245 =
  506
 • 414 + 135 =
  549
 • Bài 4: Lớp 1A có 47 bạn học sinh. Lớp 1B có ít hơn lớp 1A 10 bạn học sinh. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn học sinh?
 • Bài 4: Lớp 1A có 47 bạn học sinh. Lớp 1B có ít hơn lớp 1A 10 bạn học sinh. Hỏi lớp 1B có bao nhiêu bạn học sinh?

  Lớp 1B có ........... (học sinh)

  37

  Lớp 1B có số bạn học sinh là:

  47 – 10 = 37 (học sinh)

  Đáp số: 37 bạn học sinh

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
2 283
Sắp xếp theo
  Toán lớp 2 Xem thêm