Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án số 6

Ôn tập lớp 3 môn Tiếng Anh lên lớp 4

Mời các em học sinh tiếp tục ôn tập với Đề thi trắc nghiệm trực tuyến luyện tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên 4 có đáp án dưới đây nằm trong bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 năm 2019 do VnDoc.com biên tập và đăng tải. Đề kiểm tra với nhiều dạng bài tập Tiếng Anh khác nhau được biên tập bám sát chương trình Tiếng Anh 3 mới giúp các em học sinh lớp 3 củng cố kiến thức đã học hiệu quả.

Ngoài Đề ôn tập hè môn Tiếng Anh lớp 3 lên lớp 4 có đáp án số 6, mời các bạn tham khảo thêm một số bài tập Tiếng Anh 3 khác:

Bài kiểm tra trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3

Tổng hợp cấu trúc và từ vựng tiếng Anh lớp 3

 • Exercise 1: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
 • 1. ………………………, Nam.
 • 2. Hello, ……………………..!
 • 3. Hi, my ………………………. Is Scott.
 • 4. Hello, I …………….Lisa.
 • 5. …………………… your name? My name is John.
 • 6. What is ………………. Name? My name’s Kate.
 • 7. My name ……………….. Jenny.
 • 8. What is your name? ………………. Name is Chi.
 • 9. What is your name? …………………………. Mai
 • 10. Hi! What’s your name? …………………….! My name’s Kate.
 • Exercise 2: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất
 • 1. a: Hello! What’s your name? b: …………………………………………..
 • 2. Câu nào sau đây là đúng
 • 3. Câu nào sau đây là đúng
 • 4. Câu nào sau đây là đúng
 • 5. Let’s ……………………..
 • 6. ………………………….. go!
 • 7. Khi tan học em chào cô giáo như thế nào?
 • 8. Khi gặp bạn Lisa em chào như thế nào?
 • 9. Muốn biết tên bạn nào đó em hỏi như thế nào?
 • 10. Khi một bạn nói “rất vui được gặp bạn” thì em trả lời như thế nào?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
8 241
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Trắc nghiệm Tiếng Anh lớp 3 Xem thêm