Trắc nghiệm bài Tiếng ru

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3: Tiếng ru

Mời các em học sinh tham khảo Bộ câu hỏi Trắc nghiệm bài "Tiếng ru" trang 64 SGK Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức môn Tiếng Việt lớp 3 tuần 8. Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án đi kèm cho các em học sinh tham khảo và đối chiếu sau khi làm xong. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm và nghe đọc bài "Tiếng ru" qua đường link: Tập đọc lớp 3: Tiếng ru

 • Nội dung bài Tập đọc Tiếng ru

  Tiếng ru

  Con ong làm mật, yêu hoa

  Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

  Con người muốn sống, con ơi

  Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

  Một ngôi sao chẳng sáng đêm

  Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng.

  Một người - đâu phải nhân gian?

  Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

  Núi cao bởi có đất bồi

  Núi chê đất thấp, núi ngồi ở đâu?

  Muôn dòng sông đổ biển sâu

  Biển chê sông nhỏ, biển đâu nước còn?

  TỐ HỮU

  - Đồng chí: người cùng đứng trong tổ chức cách mạng hoặc cùng chí hướng.

  - Nhân gian: ở đây chỉ loài người.

  - Bồi: thêm vào, đắp thêm.

 • 1. Con hãy nối hai để tạo thành những câu đúng

  1. Con ong làm mật

  a. yêu trời.

  2. Con cá bơi

  b. yêu hoa.

  3. Con chim ca

  c. yêu nước.

 • 1.
  b
 • 2.
  c
 • 3.
  a
 • 2. Theo tác giả, con người phải biết yêu thứ gì?
 • 3. Vì sao lại nói: Một ngôi sao chẳng sáng đêm?
 • 4. Vì sao lại nói: một người chỉ là đốm lửa tàn?
 • 5. Con hãy nối hai cột để tạo thành những ý giải thích đúng

  1. Một ngôi sao chẳng sáng đêm

  a. Một cây lúa chín không làm nên cánh đồng lúa chín mà phải vố số cây lúa chín mới làm nên được mùa vàng.

  2. Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

  b. Một người sống không tạo thành xã hội loài người mà phải rất nhiều người mới tạo thành xã hội.

  3. Một người- đâu phải nhân gian Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi.

  c. Một ngôi sao không đủ để tỏa sáng bầu trời đêm mà phải nhờ muôn vàn vì sao thì bầu trời mới sáng đẹp.

 • 1.
  c
 • 2.
  a
 • 3.
  b
 • 6. Trong bài thơ, núi cao là do đâu?
 • 7. Biển rộng lớn mênh mông là nhờ đâu?
 • 8. Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ đồng chí?
 • 9. Dòng nào giải thích đúng nghĩa của từ bồi?
 • 10. Nội dung ý nghĩa bài thơ nói về điều gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
21 1.478
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3 Xem thêm