Trắc nghiệm bài Cuộc họp của chữ viết

Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3: Cuộc họp của chữ viết

Mời các em học sinh tham khảo Bộ câu hỏi Trắc nghiệm bài Cuộc họp của chữ viết trang 44 SGK Tiếng Việt lớp 3 giúp các em học sinh trả lời chi tiết các câu hỏi nhằm ôn tập, củng cố kiến thức Tiếng Việt 3, đồng thời nâng cao kĩ năng đọc hiểu. Sau đây mời các em cùng làm bài.

Các bạn có thể tải toàn bộ đề trắc nghiệm kèm đáp án, nghe đọc bài " Cuộc họp của chữ viết" qua đường link: Tập đọc lớp 3: Cuộc họp của chữ viết

 • Nội dung bài Tập đọc Cuộc họp của chữ viết

  Cuộc họp của chữ viết

  Vừa tan học, các chữ cái và dấu câu đã ngồi lại họp. Bác chữ A dõng dạc mở đầu.

  Thưa các bạn! Hôm nay, chúng ta họp để tìm cách giúp đỡ em Hoàng. Hoàng hoàn toàn không biết chấm câu. Có đoạn văn bạn viết thế này: “Chú lính bước vào đầu chú. Đội chiếc mũ sắt dưới chân. Đi đôi giày da trên trán lấm tấm mồ hôi”.

  Có tiếng xì xào:

  -Thế nghĩa là gì nhỉ?

  - Nghĩa là thế này: "Chú lính bước vào. Đầu chú đội chiếc mũ. Dưới chân đi đôi giày da. Trên chán lấm tấm mồ hôi."

  Tiếng cười rộ lên. Dấu Chấm nói:

  - Theo tôi, tất cả là do cậu này chẳng bao giờ để ý đến dấu câu. Mỏi tay chỗ nào, cậu ta chấm chỗ ấy.

  Cả mấy dấu câu đều lắc đầu:

  - Ẩu thế nhỉ!

  Bác chữ A đề nghị:

  -Từ nay, mỗi khi em Hoàng định chấm câu, anh Dấu Chấm cần yêu cầu Hoàng đọc lại nội dung câu văn một lần nữa đã. Được không nào?

  Phỏng theo TRẦN NINH HỒ

 • 1. Các chữ cái và dấu câu họp bàn việc gì?
 • 2. Cuộc họp của chữ viết mở vào thời gian nào?
 • 3. Có những ai tham gia vào cuộc họp?
 • 4. Ai là người mở đầu cuộc họp?
 • 5. Bạn Hoàng đã mắc lỗi gì khi viết
 • 6. Sau khi nghe bác A đọc đoạn văn bạn Hoàng viết, mọi người có suy nghĩ gì?
 • 7. Anh Dấu Chấm nói nguyên nhân khiến Hoàng viết sai là gì?
 • 8. Bác chữ A đưa ra biện pháp gì để giúp đỡ Hoàng?
 • 9. Theo con, anh Dấu chấm có tác dụng gì khi chúng ta viết?
 • 10. Nội dung câu chuyện “Cuộc họp của chữ viết” là gì?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
20 1.641
Sắp xếp theo
  Trắc nghiệm Tập đọc lớp 3 Xem thêm