Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Cư Kty, Đắk Lắk năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Cư Kty, Đắk Lắk năm 2017 - 2018 là tài liệu do VnDoc sưu tầm và đăng tải nhanh nhất, hỗ trợ học sinh trong quá trình củng cố kiến thức môn Toán đã học, làm quen cấu trúc đề thi giữa học kì 2 nhằm đạt thành tích tốt chương trình lớp 4.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Vạn Phúc, Hải Dương năm 2017 - 2018

 • 1

  Phân số chỉ số hình đã được tô màu ở hình dưới là:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 • 2

  Phân số nào dưới đây bằng phân số \frac{3}{5}?

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 • 3

  Rút gọn phân số \frac{24}{36} ta được phân số tối giản là:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 • 4

  Trong các hình dưới đây hình nào là hình bình hành:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 • 5

  Đổi 85m27dm2 = ........... dm2

 • 6

  Hình vẽ bên có mấy hình bình hành?

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 • 7
  Một mảnh đất hình bình hành có độ dài đáy bằng 42m, chiều cao bằng \frac{2}{3} cạnh đáy. Tính Diện tích mảnh đất đó?
  Trả lời: Diện tích mảnh đất đó là ... m2
  1176

  Chiều cao mảnh đất hình bình hành là: 42 x rac{2}{3} = 28 (m)

  Diện tích của mảnh đất hình bình hành là 42 x 28 = 1176 (m2)

  Đáp số: 1176 m2

 • 8

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

  Diện tích của hình bình hành ABCD là......cm2

  6
  Diện tích của hình bình hành ABCD là: 2 x 3 = 6 (cm2)
 • 9
  Lớp 4A có 27 học sinh tham gia kiểm tra Toán giữa kì II. Trong đó, có \frac{1}{9} số học sinh đạt điểm 10; có \frac{1}{3} số học sinh đạt điểm 9; có \frac{4}{9} số học sinh đạt điểm 8. Hỏi có bao nhiêu bạn đạt điểm 8?
  Trả lời: Số bạn đạt được điểm 8 là ... bạn
  12

  Số học sinh đạt điểm 8 là: 27 x rac{4}{9}= 12 (bạn)

  Đáp số: 12 bạn

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
49 1.735
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm