Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Vạn Phúc, Hải Dương năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Vạn Phúc, Hải Dương năm 2017 - 2018 trong hệ thống đề kiểm tra giữa kì 2 lớp 4 được VnDoc tổng hợp và đăng tải nhah nhất, củng cố và luyện tập nhằm đạt kết quả cao môn Toán.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

 • 1

  Phân số nào chỉ phần đã tô màu trong hình sau:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 • 2

  Phân số \frac{1}{3} bằng phân số nào dưới đây? Khoanh vào đáp án đúng:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 • 3

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  3m215dm2 = .......... dm2

  315
 • 4

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  Miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 5/4 m, chiều rộng 3/4 m thì diện tích của miếng bìa đó là: ……....

  15/16
 • 5
  Trên sân có 36 con gà trống và gà mái. Trong đó có 1/3 số gà là trống. Hỏi trên sân có bao nhiêu con gà mái?
  Trả lời: Trên sân có số gà mái là .... con
  24
 • 6

  Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

  Bao gạo nặng 1/2 tạ. Người ta lấy ra 1/2 số gạo và 7kg. Bây giờ trong bao còn lại .....kg gạo.

  18
 • 7

  Tính:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
       a                                                    b

 • a
  1/4
 • b
  11
 • 8

  Tìm x, biết:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
  x = ....

  Viết đáp án dưới dạng rút gọn phân số
  7/8
 • 9
  Từ một tấm vải, lấy 1/4 tấm được 24m, lần sau cắt 1/6 tấm còn lại. Hai lần lấy ra bao nhiêu mét vải.
  Trả lời: Hai lần lấy ra số vải là ....m
  36

  Tính độ dài ban đầu của tấm vải: 24 :rac{1}{4} = 96 (m): 0,25 điểm

  Sau lần cắt thứ nhất, tấm vải còn lại là: 96 – 24 = 72 (m): 0,25 điểm

  rac{1}{6} của 72 là: 72 × rac{1}{6} = 12 (m): 0,25 điểm

  Hai lần lấy ra số mét vải là:

  24 + 12 = 36 (m)

  Đáp số: 36m: 0,25 điểm

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
40 2.136
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm