Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 nhằm củng cố kiến thức môn Toán đã được học, rèn luyện với nhiều dạng đề kiểm tra Toán khác nhau nhằm đạt thành tích cao trong chương trình học lớp 4.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Cư Kty, Đắk Lắk năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018

 • Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng

  Câu 1: Phân số chỉ phần đã tô màu là:
  Toán giữa kì 2

 • 2
  Toán giữa kì 2
 • 3

  Trong các phân số sau, phân số nào là phân số tối giản?

 • 4

  Phân số nào sau đây bằng 1?

 • 5

  Kết quả của phép trừ \frac{7}{9}-\frac{3}{9}

 • 6
  2 ngày 12 giờ = …. giờ
 • 7

  Các phân số: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

 • 8. Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
  a) 35 tạ 6 kg = ………. kg
  3506
 • b
  5m2 3cm2 = ……… cm2
  50003
 • 9

  Tính giá trị biểu thức:

  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 = ....

  31/12 31/ 12
  Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4
 • 10
  Hiện nay anh hơn em 5 tuổi. Biết rằng 5 năm nữa thì tổng số tuổi của hai anh em là 25. Tính tuổi của em hiện nay.
  Trả lời: Tuổi của em hiện nay là .... tuổi
  5

  Tuổi em sau 5 năm nữa là:

  (25 – 5) : 2 = 10 (tuổi)

  Tuổi em hiện nay là:

  10 - 5 = 5 ( tuổi)

  Đáp số: 5 tuổi

 • 11
  Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 540m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính diện tích của thửa ruộng.
  Trả lời: Diện tích của thửa ruộng là .....m2
  97200

  Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

  540 : 3 = 180 (m)

  Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

  540 x 180 = 97200(m2)

  Đáp số: 97200 m2

 • 12
  Trung bình cộng số gạo hai kho là 74 tấn. Nếu thêm vào kho thứ nhất 8 tấn và kho thứ hai 16 tấn thì số gạo mỗi kho bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?
  Trả lời: Lúc đầu số gạo ở kho thứ nhất và kho thứ hai lần lượt là .... tấn và .... tấn
  Gợi ý: .... và .....
  78 và 70

  Tổng số gạo hai kho là:

  74 x 2 = 148 (tấn)

  Số gạo kho thứ nhất nhiều hơn kho thứ hai là:

  16 – 8 = 8 (tấn)

  Số tấn gạo lúc đầu của kho thứ nhất là:

  (148 + 8) : 2 = 78 (tấn)

  Số tấn gạo lúc đầu của kho thứ hai là:

  148 – 78 = 70 (tấn)

  Đáp số:
  78 tấn gạo
  70 tấn gạo

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
69 4.079
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm