Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Mời các bạn cùng làm bài Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018 được cập nhật nhanh nhất trên VnDoc, tài liệu không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức môn Toán đã học mà còn rèn luyện trực tiếp với các dạng đề kiểm tra giữa kì 2 khác nhau.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường tiểu học Cư Kty, Đắk Lắk năm 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2017 - 2018

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22

Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 trường Tiểu học Trần Quang Khải năm học 2017 - 2018

 • 1

  Đổi 5m2 15 cm2 = ........... cm2

 • 2

  Nối từ trên xuống cho hai phân số bằng nhau:
               1                      2                    3                       4

  Đề thi giữa học kì 2 lớp 4
                a                     b                       c                      d

  Gợi ý: 1 - a; 2 - ...; 3 - ...; 4 - ....
  1 - a; 2 - d; 3 - c; 4 - b 1-a; 2-d; 3-c; 4-b
  Đề thi giữa học kì 2 lớp 4
 • 3

  Diện tích hình bình hành có chiều cao 23cm, độ dài đáy 3dm là:

 • 4

  Chu vi hình vuông có cạnh là: 1/2 m là:

 • 5

  Chọn câu đúng

  a) 2 phút 35 giây = 165 giây

  b) \frac{1}{20} thế kỷ và 3 năm = 8 năm

 • 6

  Tính:

  Đề thi giữa học kì 2 lớp 4

 • a
  1/12 1/ 12
 • b
  7/3 7/ 3
 • c
  36/7 36/ 7
 • d
  10
 • 7

  Tìm x

  Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 
  x = ....

  13/10 13/ 10
  Đề thi giữa học kì 2 lớp 4
 • 8

  Tính bằng cách thuận tiện nhất

  Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 = ....

  7
  Đề thi giữa học kì 2 lớp 4
 • 9
  Một cửa hàng có 250kg gạo. Buổi sáng đã bán 25kg gạo, buổi chiều bán 3/5 số gạo còn lại. Hỏi cả hai buổi cửa hàng đã bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
  Trả lời: Cả hai buổi cửa hàng đã bán được số gạo là .....kg
  360

  Số gạo còn lại là: 250 - 25 = 225 (kg) (0,5 điểm)

  Số gạo bán buổi chiều là: 225	imesrac{3}{5}=135(kg) (0,5 điểm)

  Số gạo bán cả hai buổi sáng chiều là: 225 + 135 = 360(kg) (0,5 điểm)

  Đáp số: 360kg (0,5 điểm)

 • 10
  Một vườn rau hình chữ nhật có diện tích là 98 m2. Biết chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tính chu vi vườn rau hình chữ nhật đó.
  Trả lời: Chu vi vườn rau hình chữ nhật đó là .....m
  42

  Phân nửa diện tích vườn rau hình chữ nhật là:

  98 : 2 = 49 (m2)

  Cạnh phần đất hình vuông là 7m vì 7 x 7= 49 (m2)

  Chiều dài vườn rau hình chữ nhật là:

  7 x 2= 14 (m)

  Chu vi vườn rau hình chữ nhật là:

  (14 + 7) x 2 = 42 (m)

  Đáp số: 42 m

 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
50 2.751
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 4 Xem thêm