Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 Trường TH La Phù năm 2015 - 2016

Đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 có đáp án

Các bạn đã sẵn sàng cho kì thi và kiểm tra giữa kì 2 sắp tới chưa. Cùng VnDoc củng cố và hệ thống kiến thức qua việc thực hành làm bài test Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 Trường TH La Phù năm 2015 - 2016 nhé! Đừng quên so sánh kết quả bài làm của mình với phần đáp án để có được câu trả lời chính xác nhất.

 • Câu 1:
  Khẳng định sau đúng hay sai?
  9m3 6dm3 = 9,600m3
 • Câu 2:
  Khẳng định sau đúng hay sai?
  758dm3 = 0,758m3
 • Câu 3:
  1giờ 36 phút = ………giờ.
  Số cần điền vào chỗ trống là:
 • Câu 4:
  Một hình lập phương có diện tích xung quanh là 16cm2 thì cạnh của hình lập phương đó là:
 • Câu 5:
  Một hình tròn có đường kính là 1,2m thì diện tích của hình tròn đó là:
 • Câu 6:
  25% của 120 là:
 • Câu 7:
  Một thùng đựng dầu không có nắp dạng hình lập phương có cạnh là 5dm. Để chống rỉ sét người ta sơn tất cả các mặt ngoài của thùng. Diện tích cần quét sơn cho thùng là:
 • Câu 8: Tìm x, biết:
  a. 136,5 - x = 5,4 : 0,12
  Trả lời:
  x = .............
  91,5
 • b. (x - 1/2) x 5/3 = 7/4 - 1/2
  Trả lời:
  x = ..........
  19/20
 • Câu 9: Tính giá trị biểu thức
  a. 145 + 637,38 : 18 x 2,5 = ............
  233,525
 • b. (27,8 + 16,4) x 5 = ..............
  221
 • Câu 10:
  Một bể nước hình hộp chữ nhật có chiều dài là 4,5m, chiều rộng là 2,5m và chiều cao là 1,8m. (bể không có nắp đậy)
  a. Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của bể nước hình hộp chữ nhật đó.
  Trả lời: 
  Diện tích xung quanh của bể nước là .......... m2.
  Diện tích toàn phần của bể nước là ............m2.
  Dùng dấu ";" để ngăn cách giữa các đáp số.
  25,2; 47,7
  Diện tích xung quanh của bể nước là: (4,5 + 2,5) x 2 x 1,8 = 25,2 (m2)
  Diện tích toàn phần của bể nước là: 4,5 x 2,5 x 2 + 25,2 = 47,7 (m2)
 • b. Bể đó chứa được nhiều nhất bao nhiêu lít nước?
  Trả lời:
  Bể đó chứa được nhiều nhất ......... lít nước.
  20250
  Thể tích của bể chứa nước là: 4,5 x 2,5 x 1,8 = 20,25 (m3) = 20250 (dm3)
 • c.
  Trong bể đang có 16,2 mnước. Tính chiều cao của mực nước trong bể.
  Trả lời:
  Chiều cao của mực nước trong bể là: ............. m.
  1,44
  Chiều cao của mực nước trong bể là: 16,2 : 4,5 : 2,5 = 1,44 (m)
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
27 1.032
Sắp xếp theo
  Đề thi giữa kì 2 lớp 5 Xem thêm