Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Lịch sử

Xin mời các em học sinh tham khảo Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017 để kiểm tra lại kiến thức và củng cố kĩ năng làm bài. Chúc các em đạt điểm cao trong kì thi sắp tới!

Các bài đề thi học kì 2 lớp 12 khác:

 • Câu 1:
  Thời gian mở đầu và kết thúc của Chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là
 • Câu 2:
  Thắng lợi của phong trào "Đồng Khởi" dẫn đến sự ra đời của
 • Câu 3:
  Điểm giống nhau của chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" với các chiến lược chiến tranh trước đó của Mĩ là gì?
 • Câu 4:
  Âm mưu của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" là
 • Câu 5:
  Trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" đế quốc Mĩ đã mở rộng phạm vi chiến tranh thế nào?
 • Câu 6:
  Thắng lợi nào sau đây của nhân dân miền Nam đánh dấu thất bại có tính chất chiến lược lần thứ hai của Mĩ?
 • Câu 7:
  Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (7-1973) xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam giai đoạn hiện tại là
 • Câu 8:
  Thành phố Sài Gòn - Gia định được đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh từ sự kiện nào?
 • Câu 9:
  Trong những năm 1957-1959, cách mạng miền Nam gặp muôn vàn khó khăn và tổn thất do chính quyền Ngô Đình Diệm dùng thủ đoạn: 1/123
 • Câu 10:
  Nguyên nhân quan trọng nhất làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954 - 1975) của quân, dân ta
 • Câu 11:

  Nguyên nhân có tính chất quyết định nhất đưa tới thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước là gì?

 • Câu 12:
  Thắng lợi nào của quân dân ta ở miền Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại xâm lược?
 • Câu 13:
  Chiến dịch Tây Nguyên diễn ra vào thời gian nào?
 • Câu 14:
  Âm mưu thâm độc của đế quốc Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ" được thể hiện trong chiến thuật
 • Câu 15:
  Chiến dịch Tây Nguyên đã mở ra quá trình sụp đổ hoàn toàn của
 • Câu 16:
  Phong trào "Đồng Khởi" đã để lại ý nghĩa gì?
 • Câu 17:
  Sau hiệp định Pari tình hình ở miền Nam như thế nào?
 • Câu 18:
  Mục tiêu của cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc là
 • Câu 19:
  Phiên họp khóa I của Quốc hội khóa VI (1976) đã xác định nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau giải phóng là gi?
 • Câu 20:
  Để mở cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc, chính quyền Giôn xơn tạo ra cớ
 • Câu 21:
  Thắng lợi của Hiệp định Pa ri là sự kết hợp giữa đấu tranh
 • Câu 22:
  Nhiệm vụ cơ bản nhất của cách mạng nước ta sau năm 1954 là
 • Câu 23:
  Thắng lợi nào của quân dân ở miền Nam Việt Nam buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại chiến tranh xâm lược?
 • Câu 24:
  Chiến thắng nào của quân dân miền Nam đã mở đầu cho cao trào "tìm Mỹ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt"?
 • Câu 25:
  Hiệp định Pa ri được kí vào thời gian nào?
 • Câu 26:
  Âm mưu giống nhau trong chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965) ở miền Nam và chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh" của Mĩ (1969-1973)
 • Câu 27:
  Chiến dịch Tây Nguyên thắng lợi chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước từ tiến công chiến lược sang
 • Câu 28:
  Quyền dân tộc cơ bản của Việt Nam được ghi nhận như thế nào trong Hiệp định Giơnevơ (21-7-1954) và Hiệp định Pari (27-1-1973)?
 • Câu 29:
  Thắng lợi lớn nhất của quân và dân miền Bắc trong trận "Điện Biên Phủ trên không" là
 • Câu 30:
  So với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954), chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) có gì khác về kết quả và ý nghĩa lịch sử?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
1 1.558
Sắp xếp theo

  Đề thi học kì 2 lớp 12

  Xem thêm