Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Mời các em học sinh luyện tập trực tuyến Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017 trên VnDoc.com để nâng cao kĩ năng làm bài của mình. Chúc các em có thời gian ôn tập thật hiệu quả!

Các đề thi học kì 2 lớp 12 khác:

 • Câu 1:
  Tỉnh nào ở miền Trung được giải phóng đầu tiên trong cuộc Tiến công và nổi dậy Xuân 1975?
 • Câu 2:
  Từ năm 1965 – 1968, sự kiện nào đã mở ra bước ngoặt mới trong cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam?
 • Câu 3:
  Thắng lợi nào của quân dân miền Nam Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược (1954-1975) đã buộc Mĩ phải tuyên bố "Mĩ hóa" trở lại xâm lược Việt Nam?
 • Câu 4:
  Chiến lược "chiến tranh cục bộ" (1965-1968) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được thực hiện dưới đời Tổng thống nào của Mĩ?
 • Câu 5:
  Trận đánh mở màn và thắng lợi đầu tiên trong chiến dịch Tây Nguyên từ 4/3 đến 24/3/1975 là
 • Câu 6:
  Thắng lợi nào của Việt Nam đã đi vào lịch sử thế giới như một cống hiến vĩ đại của thế kỉ XX và là một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc?
 • Câu 7:
  Tại sao Bộ Chính trị Trung Ương Đảng quyết định chọn Tây Nguyên làm hướng tiến công chủ yếu trong năm 1975?
 • Câu 8:
  Cho các sự kiện sau:
  1. Chiến thắng Phước Long.
  2. Hiệp định Pari được kí kết.
  3. Toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta.
  4. Chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.
  Hãy sắp xếp các sự kiện trên diễn ra theo trình tự thời gian?
 • Câu 9:
  Sự kiện nào trong cuộc kháng chiến chống Mĩ xâm lược (1954-1973) của quân dân miền Nam Việt Nam đã buộc Mĩ phải tuyên bố "phi Mĩ hóa" chiến tranh xâm lược Việt Nam?
 • Câu 10:
  Trong chiến lược "Việt Nam hóa chiến tranh", lực lượng chiến đấu Mĩ có vai trò
 • Câu 11:
  Mĩ tuyên bố chính thức gây ra chiến tranh phá hoại lần thứ 2 ở miền Bắc Việt Nam vào ngày
 • Câu 12:

  Cho các sự kiện sau:
  1. Cuộc tiến công chiến lược ở miền Nam Việt Nam.
  2. Hiệp định Pari được kí kết.
  3. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân.
  Hãy sắp xếp các sự kiện trên diễn ra theo trình tự thời gian?

 • Câu 13:
  Phát biểu nào sau đây là sai?
 • Câu 14:
  Ý nào sau đây phản ánh không đúng về hiệp định Pari 1973?
 • Câu 15:
  Điểm khác nhau cơ bản giữa hai chiến lược chiến tranh: Chiến lược "chiến tranh cục bộ" và chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" mà Mĩ thực hiện ở Việt Nam là
 • Câu 16:
  Thắng lợi quân sự nào trong quá trình đấu tranh của quân dân miền Bắc Việt Nam đã trực tiếp việc triệu tập hội nghị Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954-1975)?
 • Câu 17:
  Mĩ chính thức gây ra cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc Việt Nam lần thứ nhất vào ngày
 • Câu 18:
  Nguyên nhân chủ quan quan trọng nhất đưa cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1954-1975) kết thúc thắng lợi là
 • Câu 19:
  Về phía Việt Nam, chiến thắng đường 14- Phước Long (1/1975) của quân đội Việt Nam đã cho thấy
 • Câu 20:
  Từ 1969- 1973, quân dân ta ở miền Nam Việt Nam đã
 • Câu 21:
  Thực hiện hiệp định Pari 1973, toán lính Mĩ cuối cùng rút khỏi nước ta ngày
 • Câu 22:
  Sự giống nhau giữa chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) với chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) là
 • Câu 23:
  Đà Nẵng được hoàn toàn giải phóng vào ngày
 • Câu 24:
  Sau hiệp định Pari 1973, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi có lợi cho ta vì
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
24 11.392
Sắp xếp theo

Đề thi học kì 2 lớp 12

Xem thêm