Đề thi thử giữa học kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề kiểm tra môn tiếng Anh 4 giữa học kì 1

Để chuẩn bị cho kì thì giữa kì 1 sắp tới, mời các em học sinh thử sức với đề thi thử giữa học kì 1 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi tiếng Anh được để dưới dạng trực tuyến cho các em làm bài trực tiếp và kiểm tra đáp án sau khi làm xong. Chúc các em đạt điểm cao.

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Tiếng Anh được biên tập bám sát nội dung SGK tiếng Anh lớp 4 giúp các em học sinh ôn tập lại kiến thức Từ vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả. Các em hãy luyện tập để làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau, từ đó có thể tự tin làm các bài thi chính thức sắp tới.

Mời các em tham khảo thêm:

Đề ôn thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 - 2020 có đáp án

 • Choose the best answer:
 • 1. Where are you from, Tom? __________ from America.
 • 2. Hello, my __________Mary.
 • 3. This______my friend, Linda. She is from England.
 • 4. ________ is the date today?
 • 5. _________to meet you, too.
 • 6. Where are you from?
 • 7. .................. you sing? ................., I can.
 • 8. My birthday is on the .................. of October.
 • 9. When is your ………………?
 • 10. ……………………….. See you later
 • Write the question for each answer:
 • 1…………………………………………………………….?
  I’m very well, thanks.
  How are you?
 • 2………………………………………………………………………………………….?

  I’m from Australia.

  Where are you from?
 • 3………………………………………………………………………………………….? .

  I’m Malaysian.

  What is your nationality?
 • 4………………………………………………………….?

  It’s Thursday.

  What day is it today?
 • 6……………………………………………………………….?

  It’s the twenty-eighth of February.

  What is the date today?
 • Đáp án đúng của hệ thống
 • Trả lời đúng của bạn
 • Trả lời sai của bạn
Đánh giá bài viết
13 898
Sắp xếp theo

  Đề thi giữa kì 1 lớp 4

  Xem thêm